25.6.2013

Fullskaliga växthusförsök med LED-belysning inleds i augusti

 

Ett projekt vid namn Växthus-LED som finansieras av EU via Österbottens förbund och medfinansieras av Yrkeshögskolan Novia, MTT (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi), Närpes stad, VASEK och Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) strävar efter att öka energieffektiviteten gällande användningen av konstbelysning i växthus.

Ett samarbetsavtal mellan Yrkeshögskolan Novia, Handelsträdgård Martin Sigg Ab och Netled Oy undertecknades 10.6.2013 och planen är att LED-belysning skall installeras i början av augusti 2013 i samband med att nya tomatplantor planteras i växthuset. LED-försöken pågår fram till hösten 2014 och är en del av projektet Växthus-LED. Projektet strävar efter att öka energieffektiviteten gällande användningen av konstbelysning i växthus.

Växthusodlare och lamptillverkare har nu valts för LED-odlingsförsök i Närpes. Bland flertalet intresserade växthusodlare har Handelsträdgård Martin Sigg Ab valts som försöksodlare för projektet Växthus-LED. Försöksväxthuset är ett modernt glasblockväxthus som är beläget i Pjelax, Närpes.

Under våren har LED-mellanradsbelysning till försöken i Närpes upphandlats. Sammanlagt erhölls fem LED-offerter och av dessa valdes Netled Oy som leverantör. Några motiveringar till valet av offert är bl.a. att Netled har en hög verkningsgrad (PPF/W), ett högt fotonflöde (µmol/s) samt en relativt förmånlig lampkostnad per µmol/s.

Läs även vår blogg på www.bloggen.fi/vaxthusled där bl.a. information om projektet och resultat kontinuerligt publiceras.

Tilläggsuppgifter fås av

Yrkeshögskolan Novia, enheten för forskning och utveckling, projektledare Daniel Sjöholm, tfn 044 780 5732

 

Gå till "Nyheter"