17.12.2021

FrEE – Framtidens EnergiExpert ska minska bristen på expertkompetens i Nyland

kvalifik 5Q07sS54D0Q unsplash3

Projektet FrEE – Framtidens EnergiExpert – Tulevaisuuden energiaosaajats målsättning är att minska kompetensunderskottet i Nyland som finns inom energi- och byggnadstekniska sektorn. Underskottet ska minskas genom en energiförändring. Energiproduktionens struktur ska gå från centraliserat till en mer decentraliserad struktur, det leder också till mindre förbrukning av fossilbränsle. Projektet erbjuder företag och privatpersoner hjälp så att de kan agera på ett mer resurssparande sätt. I projektet deltar yrkeshögskolorna Metropolia och Novia samt Stadin ammatti- ja aikuisopisto och Suomen Lähienergialiitto ry. Projektet pågår från 1.9.2021 till 31.8.2023.

Utbildning är nyckeln

"Utbildning är centralt för att främja energiomställningen, eftersom högkvalitativa implementeringar ökar medborgarnas och konsumenternas förtroende för nya energilösningar. Offentligt tillgänglig utbildning jämnar också ut spelplanen och säkerställer att småföretagen också kommer i kapp med den nya marknaden.” säger professor Eva Heiskanen från Helsingfors Universitet.

Det är Metropolia University of Applied Sciences som är projektägare och en av initiativtagarna till projektet.

"FrEE-projekt kombinerar den systemanalytiska sidan; att se en förändring i energisystemet och den pedagogiska sidan, att förstå att det finns mycket här som inte lärs ut till dem i arbetslivet på universitet eller yrkeshögskolor eller yrkesskolor.”, säger Antti Tohka från Metropolia.

Huvudstadsregionen rustar sig för energiomställning

"Det senaste utlåtandet är att Helsingfors 2030 ska vara koldioxidneutralt. Detta kräver snabba åtgärder och omedelbart infrastrukturbyggande. Jag presenterade idén för min nuvarande handledare och han föreslog nuvarande spelare som partners. Harri Hahkala tipsade om Lähienergia. Jag tycker att det var ett smart drag, eftersom Lähienergia är den mest lämpliga och naturliga, eftersom idén är en decentraliserad produktion, förnybar energi och förbättrad energieffektivitet.”, säger Antti Tohkka, från Metropolia.

Tapio Tuomi, verkställande direktör för Lähienergia, är en av de medansvariga medarbetarna i projektet. "Vårt mål är att göra användningen av förnybar energi och smart energianvändning så enkel som möjligt för finländare – konsumenter, företag och aktörer inom den offentliga sektorn. Detta är vad vi vill främja genom att möjliggöra framväxten av nya tjänster och nya aktörer”, säger Tapio Tuomi

Yrkeshögskolan Novia är en av projektparterna

"I år har vi inlett en VVS-inriktad ingenjörsutbildning på Campus Raseborg i Nyland. Begäran om utbildning kom från näringslivet och har fått starkt ekonomiskt stöd från företag. Utbildningen är på svenska.” säger Mats Lindholm, utbildningsledare för byggnads- och samhällsteknik vid Novia.

Ungefär en tredjedel av Finlands koldioxidutsläpp orsakas, på ett eller annat sätt, av fastighetssektorn och byggsektorn. Tekniken spelar en mycket avgörande roll för att kunna leva, bo och arbeta i Finland på ett mer hållbart sätt i framtiden. 

Antti Tohka påpekar att projektet inte får utveckla Metropolias eller andra genomförares egen verksamhet, men utbildningen kan ges till företag som sedan kan utbilda sina egna anställda. 

"Vi utvecklar utbildningskomponenter för företag som hjälper till att utbilda sin egen arbetskraft så praktiskt som möjligt" säger Tohka.

Nytt sorts kompetenscenter i Myllypuro

Sari Slöör, biträdande rektor vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto, säger att ett nytt bygg- och husteknikcampus kommer att byggas i Myllypuro. Dessa anläggningar kommer att ligga i Metropolias närhet. En ny typ av kunskapcentrum skapas där. Detta ger fördelar för studerande, användningen av faciliteter och undervisning, och det främjar studenternas möjlighet att vidareutbilda sig.

Sari ser mycket synergi här. När Sari talar om projektet säger hon att varje operatör för sin egen ingångsvinkel i handling, och den röda tråden är övergången till grön energi.

Mats Lindholm vid Yrkeshögskolan Novia reflekterar över den förändring som skett genom åren. 

”Det gjorts en hel del arbete med energieffektivisering de senaste 20 åren och det förbättras hela tiden. Kanske beror detta på den senaste förnyelsen av markanvändnings- och bygglagen 1999 och dess ikraftträdande 2000. Redan då hade den hållbarhetskrav enligt de rättsliga bestämmelserna och har gett stöd till den systematiska förmågan att arbeta med denna fråga i tjugo år. Å andra sidan har många saker redan gjorts på detta område. Därför ser jag att det blir allt viktigare att ha ett nära samarbete mellan energi, byggteknik och konstruktion. Under de senaste 20 åren har alla kunnat optimera sina egna områden, men nu måste vi titta på samarbetet mellan dessa tre områden för att slutresultatet ska bli balanserat”, säger Mats Lindholm.

Projektet ger nya möjligheter till samarbete

"Genom projektet sprids utbildning till bägge riktningar. Att lära sig vad man har gjort i Sverige på samma fält, och öppna marknader till företagare i Nyland. Svenska industrilivet har följt med genom Novia. Verkställande direktör av Solkompaniet är med i styrgruppen. Jag hoppas att projektet främjar medarbete mellan bygg- och husteknik och energibranschen ett steg snabbare”, säger Mats Lindholm vid Novia.

“Jag hoppas också att det kan förklara till de små företagen vad kolneutral 2035 betyder i praktiken. För små och mellanstora företag kan det öppna nya möjligheter att växa. Det är inte bara för miljön och livet på jorden, utan också en orsak för företag att utvecklas. Det finns tillväxtmöjligheter för företag inom detta område i Nylandsregionen och detta ger motivation att vara med i projektet." Antti Tohkka håller med Mats Lindholm. "Mina förväntningar i projektets mål är ganska realistiska. Nu måste man operera så att projektets resultat sprider sig i hela Finland och blir en del av internationella operationer" säger Tohkka.

 

Nyheten har publicerats på Lähienergias hemsida. Läs artikeln i sin helhet på Lähienergias sida

 

logokimara uusi

Gå till "Nyheter"