27.9.2013

Första diplomingenjören fick sitt betyg i Vasa

Energiteknikens första diplomingenjör vid Åbo Akademi i Vasa, Sanna-Sofia Skog, fick sitt betyg den 26 september. Det firades tillsammans med studerande och personal från energitekniklinjen, Yrkeshögskolan Novia och stiftelsernas representanter. Skog är den första diplomingenjören som utexamineras från linjen. Hon gjorde sitt DI-arbete för Westenergy och det handlade om inomhusluften på kontoren vid förbränningsanläggningen.

Utbildningen är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Den finansieras av Högskolestiftelsen i Österbotten, Aktiastiftelsen i Vasa, Harry Schaumans stiftelse och Svensk-Österbottniska Samfundet. 

Gå till "Nyheter"