21.9.2020

Forskningsprojekten berättar: så här jobbar vi med hållbarhet

Hallbarhetsveckan logo RGB rosaArtboard 12x

Yrkeshögskolan Novia deltar i Hållbarhetsveckan i Österbotten 21 – 27.9 med en serie videopresentationer där Novias forskningsprojekt berättar om sina projekt ur ett ekologiskt, socialt eller ekonomiskt hållbart perspektiv. Du får bland annat höra om hållbart arbetsliv, hållbar jakt, cirkulär ekonomi och jordbruk samt energilagring. Du hittar projektens videor på Youtube.

Följande projekt deltar med presentationer

Projektet ”Välmående Omsorg – Hyvinvoiva Hoiva” fokuserar på arbetsgemenskapen inom äldreomsorgen. Projektet är tvåspråkigt och jobbar i regionerna Birkaland, Egentliga Finland, Nyland samt Österbotten.

”Välmående av vilt – Hyvinvointia riistasta” fokuserar på att utveckla verksamhetsmodeller för jakt av vitsvanshjort och vill utveckla processen för att få ut obesiktat viltkött på marknaden.

”Lantbruk 2.0” jobbar för utvecklingen av ett hållbart och cirkulärt jordbruk samt klimatåtgärder som inte äventyrar matproduktionen. Senast har man gjort en studie med rekoringar i Västnyland och i slutet av oktober hålls en digitalworkshop om direktförsäljning och alternativa matnätverk.

”Kretslopp med fiskförädling och jordbruk” testar om processvatten från fiskförädling kan rengöras med hjälp av dränering i närliggande åker, kanske jordbruket också kan fungera som ett reningsverk?

”Energilagring – energilagring i koldioxidsnålt samhälle” skapar en demomiljö kring energilagring, samtidigt som ett regionalt och ett internationellt nätverk byggs upp med sikte på framtida koordinerad verksamhet kring energilagring.

Hållbarhetsveckan i Österbotten ordnas för första gången och ska vara en arena där organisationers hållbarhetsarbete synliggörs och öppna upp för diskussion kring hållbarhetsfrågor i regionen. Projektet förverkligas av Finlands svenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten i samverkan med Lokalkraft Leader Åland r.f. Mera om veckan finns på hallbarhetsveckan.fi

Gå till "Nyheter"