1.4.2015

Företagsekonomi i Åbo, en av de första med internationell dubbelexamen inom företagsekonomi på kandi

En internationell dubbelexamen är en ny, viktig, del av högskolornas internationella verksamhet, som Utbildningsstyrelsen uppmanar finländska högskolor att satsa på. De korta studerandeutbytena på 3-6 månader anses inte längre tillräckliga.

En internationell dubbelexamen är en samarbetsform mellan en finländsk och en utländsk högskola där studerande avlägger en överenskommen del av studierna i båda högskolorna och får en examen från båda. En internationell dubbelexamen anses som mycket konkurrenskraftig på arbets-marknaden.

Yrkeshögskolan Novia och utbildningen i företagsekonomi i Åbo ingick sitt första dubbelexamens-avtal med sin samarbetspartner, Hochschule Landshut, Landshut University of Applied Sciences i Tyskland redan 2013. Avtalet omfattar en årlig utväxling av fyra studeranden. Företagsekonomiutbildningen vid Novia i Åbo emottog sina första inkommande tyska studeranden läsåret 2013-2014 och läsåret 2014-15 har Novia sina första finländska studeranden på plats i Tyskland. Fyra nya, ivriga, första årets studerande ämnar inleda sina andra årets studier i Landshut och är fullt upptagna med sina förberedande planer inför resan och utbytet: Riku Oinonen (hemma från Raseborg), Jonathan Nordberg (hemma från Åbo) samt Jonas Öfverström och Carl Björkman (båda hemma från Åland).

Tilläggsuppgifter fås av lektor Helena Nordström, tfn 044 762 3212 

Gå till "Nyheter"