6.10.2020

Corona också bland Noviastuderande

stängda dörrar med Novias logo

Coronasmitta har nu konstaterats också bland Yrkeshögskolan Novias studerande i Vasa. Under måndagen och tisdagen (5-6.10) bekräftades ett fåtal fall, men flera personer kan ha exponerats 30.9-2.10. De som utsatts försätts i karantän av hälsovårdsmyndigheterna. Vasa stad fortsätter kontakta personer som kan ha exponerats för smitta och Novia bistår myndigheterna i smittspårningen.

De som har besökt campus i Vasa 30.9 – 2.10 och upplever symptom på luftvägsinfektion bör kontakta vården.

Eftersom Novia i Vasa den 5.10 gick över till distansundervisning innebär de nu uppdagade fallen inga omedelbara nya åtgärder. På Novias övriga campus fortsätter undervisningen som normalt, med beaktande av säkerhetsföreskrifter, iakttagande av den egna hälsan samt en uppmuntran att i detta läge begränsa sina fysiska kontakter.

För mera information kontakta
Rektor Örjan Andersson
Tel: 050 527 2286

Gå till "Nyheter"