16.9.2022

Centret för livslångt lärande söker nya samarbetsformer

DuVi 110510 1 7

Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia avslutar det nuvarande samarbetet kring Centret för livslångt lärande, CLL. 

Den gemensamma CLL-organisationen upplöses.

Yrkeshögskolan Novias styrelse godkände redan i maj 2022 att upplösa den nuvarande organisationen och lämna samarbetet i dess nuvarande form. Åbo Akademis styrelse godkände detta vid sitt möte 16.9.2022. 

Parterna har diskuterat förutsättningarna för samarbetet såväl inom CLL-organisationen som på rektorsnivå och i samförstånd kommit fram till att det mest ändamålsenliga är att upplösa det nuvarande formella samarbetet. I stället vill man söka nya, mindre institutionaliserade samarbetsformer.

"Det livslånga lärandet i alla dess olika former kommer att ha en allt viktigare roll i samhället. Vi måste kontinuerligt utveckla våra egna arbetssätt så att vi kan betjäna våra målgrupper bättre. Jag ser den här utvecklingen som ett naturligt steg mot ett ännu mera flexibelt samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi", säger Janne Roslöf, direktör vid CLL.

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Nyheter"