8.10.2021

Boken Novia regionernas högskola - Yrkeshögskolan Novia i ett 25-årigt yrkeshögskoleperspektiv

JH 2

Yrkeshögskolan Novia lanserar, Novia regionernas högskola - Yrkeshögskolan Novia i ett 25-årigt yrkeshögskoleperspektiv. Boken på 120 sidor, sammanfattar en historisk och intressant tid i den finlandssvenska högskolevärlden. Den ger en inblick i införandet av yrkeshögskolesystemet, samgången av Svenska yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst, samt Novias verksamhet.

Boken bjuder på flera intressanta intervju er med några av våra medarbetare, bland annat ett avsnitt om Studerandekåren Novium med Thomas Mård, GigaMare Inc och vägen till Filippinerna med Per-Olof Karlsson, från noll till miljoner på FoU med Birgitta Forsström, då Jakobstad fick ett orkesterdike med Sören Lillkung, en gemensam röst samt den internationella dimensionen med Camilla Pundars-Mitts. De organisationer som ville stöda Novias kampanj för framtidens kunnande finns nämnda i historiken. 

I år är det 25 år sedan yrkeshögskoleutbildning infördes i Finland och blev permanent. Under dessa år har en halv miljon studerande utexaminerats och drygt 12 000 av dessa har fått sin examen från Yrkeshögskolan Novia. De flesta av dessa 12 000 alumner är yrkesverksamma i de regioner där högskolan verkar.

Vill du beställa boken?

Den som vill beställa ett exemplar av Novia regionernas högskolan - Yrkeshögskolan Novia i ett 25-årigt yrkeshögskoleperspektiv kan göra det här https://www.novia.fi/om-oss/om-novia/bestall-novias-historik

 

En högklassig dynamisk högskola

Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och högskolan är verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt alumnnätverk. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad yrkeshögskoleutbildning för våra examensstuderande samt fortbildning. Högskolan bedriver FUI-verksamhet som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling. Novia har kvalitetsstämpeln NCU auditerad och högskolan är certifierad enligt ISO 9001 kvalitetssystemet. 


För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

 

 

Gå till "Nyheter"