5.5.2020

Åtgärder med anledning av coronaviruset: distansstudierna fortsätter resten av vårterminen

flicka vid dator

I mitten av mars övergick Yrkeshögskolan Novia till distansstudier och som tidigare meddelats, fortsätter vi med distansstudier resten av vårterminen. Studerande får information om studier och omtentamen av sin utbildningsledare eller kursansvarig lärare. Novias campus är är stängda tills vidare.  Om det finns särskilda behov av att använda skolans specialutrymmen eller -utrustning så kan studerande komma överense med utbildningsledare eller prefekt  om hur och när detta kan ske.

Ingen dimission ordnas våren 2020. Studerande som utexamineras får betygen hemskickade med posten. Observera att betygen skickas till bostadsadressen som finns i Peppi, uppdatera den så den är korrekt. Betygen skickas på betygsdagen.

En längre sammanfattning som listar Novias åtgärder med anledning av coronaviruset finns på denna länk: Åtgärder vid Yrkeshögskolan Novia med anledning av beredskap för Coronavirus

Gå till "Nyheter"