22.5.2020

Antagning på basen av studentbetyg

Yrkeshögskolan Novia har nu publicerat resultatet av antagning på basen av studentbetyg. De sökande som har blivit antagna får ett meddelande till den e-postadress som de uppgav i sin ansökan. Resultaten kan också kontrolleras av den sökande genom inloggning i Min Studieinfo.

Resultat av studerandeantagningen i högskolornas andra gemensamma ansökan, våren 2020, publiceras på novia.fi när resultatet av alla antagningsmetoder finns tillgängliga, senast 15.7.2020. Namn publiceras på dem som i ansökningsblanketten har meddelat att de ger tillåtelse för publicering på högskolans webbplats.

Resultatet av antagning på basen av yrkesinriktad grundexamen publiceras enligt tidtabell senast 27.5.2020.

På frågor svarar antagningsservice per e-post: antagningsservice@novia.fi eller per telefon under telefontid kl. 12-13.45, vardagar.

Gå till "Nyheter"