1.7.2016

Antagna till Yrkeshögskolan Novia

LL 20130523 novia 8

Grattis till er som antagits, vi ser fram emot att ha er här i höst!

Besked om antagningen till Yrkeshögskolan Novia
Namnen på dem som har antagits och som har gett sitt tillstånd till att namnen publiceras hittar du här.

Tacka ja till studieplatsen
Bekräftelse på mottagande av en studieplats skall vara Novia tillhanda senast 15.7.2016 kl.15.

___________________________________________

Har du inte fått en studieplats?
Om du inte har fått en studieplats bekanta dig med Novias tilläggsansökan, ansökningstid 1.8-8.8.2016

 

 

 

Gå till "Nyheter"