8.5.2013

Aktivitetsdag för äldre arrangerades av vårdstuderande i Vasa från Yrkeshögskolan Novia och Vasa Yrk

Yrkeshögskolorna i Vasa, Yrkeshögskolan Novia och Vasa Yrkeshögskola, arrangerade tillsammans en aktivitetsdag för seniorer på servicehuset Bergcentret, Vasa 26.3.2013.

Studerandena var indelade i team bestående av studerande från båda högskolorna. Teamen kläckte själva sina idéer till aktiviteter och genomförde dem. Aktiviteterna var mångsidiga och skapade välmående bland seniorerna. På programmet fanns bland annat massage och avslappning, påskpyssel, ”Så skall det låta”-musikfrågesport och skönhetsvård. Seniorerna hade också möjlighet att bekanta sig med hundar, få internetguidning, delta i en aktivitetspromenad och diskutera aktualiteter.

Aktiviteten ingick som ett led i det ökade samarbetet mellan utbildningarna inom social-, hälso- och idrottsområdet vid högskolorna inför det kommande gemensamma campuset på Brändö. Samarbetet pågår inom fyra temaområden: äldre, familjer, integration samt mental- och missbrukarvård.

I det tvåspråkiga evenemanget deltog ca 90 sjukskötar-, hälsovårdar-, och barnmorskestuderande. Aktiviteterna genomfördes inom ramen för studier i gerontologi eller team- och projektarbete.

 

Studerande Karoliina Koivurinne och Jenni Viitala bjöd på avslappnande handmassage.

 

Fina naglar fick seniorerna hos studerande Jessica Byggmästar och Sofia Lithén.

”Så ska det låta”-musikfrågesporten (Bumtsi-Bum) drogs av studerande Jenny Koskinen, Mari Ankkuri, Johanna Wiksten och Pernilla Backlund.

 Text och bild: Ulla Isosaari, Gunilla Kulla och Annika Wentjärvi

Tilläggsuppgifter:
Tf Forskningsledare Annika Wentjärvi, tfn 06 328 5459

Gå till "Nyheter"