10.8.2016

Åbohögskolornas gemensamma motionsservice trampas i gång

CS logo 2 color Positive RGB 01.fw

Högskolorna i Åbo har skapat en gemensam motionsverksamhet. Verksamheten som fått namnet CampusSport erbjuder bred motionsservice åt drygt 40 000 studerande och personal vid högskolorna. Verksamheten trampas i gång onsdag 10.8 kl. 10.00 under ett specialmotionspass dit mediernas representanter önskas välkomna.

Öppningen ordnas i SportSirkka (Sirkkalagatan 13, Åbo, ingång från Nylandsgatan). Koordinator Joonas Niemi leder då IC-träning (inomhuscykling) för följande personer:

  • Åbo universitets rektor Kalervo Väänänen
  • Åbo universitets servicedirektör Päivi Mikkola
  • Åbo Akademis rektor Mikko Hupa
  • Åbo Akademis personaldirektör Mika Wulff
  • Åbo yrkeshögskolas rektor Vesa Taatila
  • Åbo yrkeshögskolas servicedirektör Sami Savolainen
  • Yrkeshögskolan Novias rektor Örjan Andersson
  • Yrkeshögskolan Novias chef för Åboenheten Thomas Böckelman
  • Representanter för alla Åbohögskolors studerandeorganisationer.

Mediernas representanter erbjuds också möjlighet att delta i IC-träningen.

På våren 2015 inledde Åbohögskolorna planeringen av en gemensam motionsverksamhet. Verksamheten inleds 29.8.2016.

– I och med samarbetet breddas motionsutbudet för högskolestuderande i Åbo. Antalet ledda motionspass stiger till 100 veckotimmar. Framöver kommer alla att ha möjlighet till vattenmotion då alla kan använda Råggatans simhall och bastu. Motionslokalerna i Åbo universitets Educarium och Iskeri öppnas för alla, liksom Åbo Akademis och Novias gym, totalt blir de fem gym, säger Joonas Niemi.

Samarbetet möjliggör också att studerande från de olika läroanstalterna kan motionera tillsammans.

10–15 procent av de studerande använder sig av högskolornas motionsservice, som också personalen har tillgång till. Den kostar 60 euro i året eller 40 euro per termin. Enskilda kurser kostar 20–50 euro.

I den gemensamma motionsverksamheten ingå Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, HUMAK och DIAK.

Kontaktuppgifter
Koordinator Joonas Niemi
Telefon 046 923 4332, e-post joonas.niemi@utu.fi

CS logo 2 color Positive RGB 01.fw

 

Gå till "Nyheter"