24.9.2021

Åbobor - vill du ha en internationell bekant?

tre tjejer som skrattar

Hej alla Åboborna och invånare i Åboregionen! Skulle du vilja ha internationella bekanta, lära dig om nya kulturer och förbättra dina språkkunskaper utan att lämna Finland? Om du svarar ja, delta i den internationella vänskapsverksamheten!

Om den internationella vänskapsverksamheten

Internationella vänskapsverksamheten för samman internationella studerande med de som bor i Åboregionen och ger en möjlighet att lära sig om nya kulturer och njuta av nya internationella upplevelser.

Internationella studerande i Åbo blir bekanta med högskolevärlden, men kontakter till lokala och vardagsliv i Åbo kan vara obekant för dom. Genom internationella vänskapsverksamheten får studenterabnde en möjlighet att lära känna finländska vardagen i Åbo. Samtidigt får Åboborna eller invånare i Åboregionen en möjlighet att lära känna nya kulturer och bli mer internationella utan att ens lämna sin egen hemstad!

Kom med och bli en vän till en internationell högskolestuderande! Syftet med verksamheten är att sammanföra våra internationella studeranden och lokala invånare.

Gemensam aktivitet med internationella vännen kan vara till exempel joggning eller träning på gymmet, ett litet äventyr till ett museum eller att laga mat tillsammans!  Du kan presentera internationella vännen för din familj, visa ditt hem eller så kan ni tillsammans lära känna Åbo eller Åboregionens vackra naturen. Ni behöver inte göra något speciellt eller spännande – en vanlig vardag kan vara en underbar upplevelse för en internationell studerande!

Vem kan delta?

Lokala vänner kan vara vem som helst: ensamboende, par, barnfamiljer, studerande, pensionärer… Vem som helst som är intresserad av internationella bekanta och bor i Åboregionen. 

Internationella vänner är utbytes-, examens- eller doktorstuderande som studerar vid högskolor i Åbo.

Deltagande i programmet kräver bara någorlunda kunskaper i engelska. Språkkunnigheten behöver inte vara perfekt och det är lätt att förbättra kunskapen i engelska (och varför inte i andra språk också) med vännen. 

Anmälning till internationella vänskapsverksamheten

Vänskapsperioder ordnas två gånger per år, på hösten och på våren. Anmälningen till höstperioden börjar i september och för vårperioden i december.  

I anmälningsblanketten finns några frågor om sökandes intressen (t.ex. kulturhobbyer eller en viss sportgren) och förväntningar för vänskapsverksamheten. Med informationen försöker vi garantera att just de rätta vännerna möter varandra.

Början av internationella vänskapsperioden

Vänskapsperioden börjar med ett gemensamt möte där vännerna möter varandra för första gången. Efter mötet kan vännerna komma överens hur de vill träffa varandra och vad de vill göra tillsammans. Under varje vänskapsperiod försöker vi också ordna ett annat gemensamt möte där vännerna kan träffa andra vännerna och dela erfarenheter med varandra. 

Vänskapsverksamheten är ömsesidigt och frivilligt. Vännerna kan träffa varandra just hur mycket och på det sätt som de själva vill under perioden. En period pågår en termin, dvs. cirka 4–6 månader. Vi önskar dock att lokala vännerna skulle förbinda sig till att träffa sina vänner åtminstone månadsvis.

Här finns några förslag för gemensamma aktiviteter i Åbo:

Vem ordnar verksamheten?

Internationella vänskapsverksamheten ordnas av Studiestad Åbo-nätverket. Bakom verksamheten ligger således Åbo stad och alla högskolorna i Åbo.

För mera information kontakta

Åbo Universitet 
Projektkoordinatorer Amanda Viitanen & Sanna Suoranta
E-post: friendshipprogramme@utu.fi  
Tel: +358 294503142

Foto: Unsplash 

Gå till "Nyheter"