29.11.2021

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademis styrelse har kompletterats

LL 20130523 novia 18

Ägarna i Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har kompletterat styrelsen för resterande mandatperiod. Johan Aura valdes till styrelseordförande och Heidi Backman är ny styrelsemedlem. Aktiebolagets ägare Åbo Akademi, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk) och Utbildningsstiftelsen Sydväst har var och en rätt att utse två medlemmar till styrelsen.

Styrelsen består av:

  • Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst, styrelseordförande
  • Ulrica Karp, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk, vice ordförande
  • Harriet Ahlnäs, Utbildningsstiftelsen Sydväst
  • Heidi Backman, Åbo Akademi
  • Samuel Broman, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
  • Fritjof Sahlström, Åbo Akademi
  • Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
  • Camilla Ribacka, personalrepresentant
  • Wilma Westerlund, studeranderepresentant

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson och som sekreterare förvaltnings- och personaldirektör Kjell Heir. 

Gå till "Nyheter"