15.4.2013

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi beviljades AAA-högsta kreditvärdighet

Aktiebolaget Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi som är upprätthållare av Yrkeshögskolan Novia beviljades AAA-högsta kreditvärdighet.

17.3.2013 tilldelades Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi den högsta kreditvärdigheten AAA av Soliditet som är nordens ledande leverantör av kredit och affärsinformation.  

Varje kvartal diplomerar Soliditet de företag som haft kreditbedömningen AAA i minst tolv månader. Yrkeshögskolan Novia erhöll ett diplom samt har rätt att använda AAA-symbolen i sin marknadsföring som en symbol för högsta kreditvärdighet. En AAA-diplomering utfärdad av Soliditet indikerar att företaget är väl etablerat, har en bra betalningsförmåga och en tillfredställande ägarstruktur. Klassificeringens centrala motiveringar gäller bl.a. företagets verksamhetsklimat, bakgrund, lönsamhet, omsättningsutveckling och betalningsförmåga.

 

Gå till "Nyheter"