För media

Kommunikationsverksamheten vid Yrkeshögskolan Novia hjälper journalister och massmedier med att hitta rätt kontaktperson eller expert, få bildmaterial och information om vad som just nu sker inom högskolan.  Pressmeddelanden samlas i ett arkiv på vår webbsida årsvis. Vill du vara med på vår presslista? Meddela din e-post till jenny.svartsjo@novia.fi.

Presskontakt

Kommunikationschef Jenny Svartsjö
mobil 050 561 7803
e-post jenny.svartsjo@novia.fi

SVARTSJO JENNY