Årsberättelse och bokslut

Yrkeshögskolan Novia presenterar de gångna åren i årsberättelse och bokslut nedan. Har du frågor kontakta kommunikationschef jenny.svartsjo@novia.fiDu kan läsa tidigare årsberättelser antingen i ISSUU-format eller som pdf nedan. Årsberättelsen endast i elektroniskt format.  

2020
Årsberättelse 2020
Årsberättelse 2020 pdf
Bokslut 2020
Bokslut 2020 pdf

2019
Årsberättelse 2019
Bokslut 2019
Bokslut 2019 pdf

2018
Årsberättelse 2018
Bokslut 2018
Bokslut 2018 pdf

2017
Årsberättelse 2017
Bokslut 2017
Bokslut 2017 pdf

2016
Årsberättelse 2016
Bokslut 2016

2015
Årsberättelse 2015
Bokslut 2015

2014
Årsberättelse 2014
Bokslut 2014

2013
Årsberättelse 2013
Bokslut 2013

2012
Årsberättelse 2012
Bokslut 2012

2011
Årsberättelse 2011
Bokslut 2011

2010
Årsberättelse 2010
Bokslut 2010 

2009
Årsberättelse 2009
Bokslut 2009

2008
Årsberättelse och bokslut 2008