Om Yrkeshögskolan Novia

En högklassig dynamisk högskola

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och högskolan är verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande och en personalstyrka som består av ca 320 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt alumnnätverk. 

Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad yrkeshögskoleutbildning för våra examensstuderande samt fortbildning. Vi bedriver FUI-verksamhet som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Examensstuderande             Medarbetare
4 500                                         320

Institutioner                            Campus
5                                                 5

Novia har fem moderna campus

 • Campus Vasa
 • Campus Åbo och Gripen
 • Aboa Mare, Åbo
 • Campus Raseborg
 • Campus Allegro Jakobstad
 • Verksamhetspunkt i Subic Bay, Filippinerna

 

Institutionerna vid Yrkeshögskolan Novia från 1.1.2020

 

 • Institutionen för teknik och sjöfart 
 • Institutionen för hälsa och välfärd 
 • Institutionen för företagsekonomi 
 • Institutionen för konst och kultur 
 • Institutionen för bioekonomi  

NCU-auditerad

Yrkeshögskolan Novia har blivit godkänd av det Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU som svarar för utvärderingen av högskolor i Finland. Rådet för utvärdering av högskolorna godkände Novia i auditeringen i januari 2019 och därmed beviljades högskolan den nationella kvalitetsstämpeln för sex år.  Läs mer om högskolans ledningssystem >

Yrkeshögskolan Novia erbjuder

 • examensinriktade dagstudier - Bachelorexamen
 • examensinriktade dagstudier på engelska - Bachelor Degree
 • examensinriktad högre yrkeshögskoleexamen på svenska och engelska - Masterexamen
 • examensinriktade flerformsstudier på svenska och engelska - Bachelorexamen
 • kontinuerligt lärande, Öppna YH och fortbildning


Yrkeshögskolan Novia är inom sina styrkeområden föregångare, Novia är en internationell yrkeshögskola, via samarbetsavtal utomlands och internationalisering på hemmaplan. Novias styrka ligger i närvaron och nätverket i hela Svenskfinland. Novia representerar med sitt breda utbildningsutbud de flesta samhällssektorer. Det är få organisationer som kan uppvisa en sådan kompetensmässig och geografisk täckning. 

Vi utbildar inom följande områden

 

 • Teknik och sjöfart
 • Hälsa och välfärd
 • Företagsekonomi
 • Konst och kultur
 • Bioekonomi

Vid Novia kan du få följande YH-examen - Bachelorexamen

Agrolog (YH), Barnmorska (YH), Bildkonstnär (YH), Bioanalytiker (YH), Byggmästare (YH), Estenom (YH), Formgivare (YH),  Hälsovårdare (YH), Ingenjör (YH), Musiker (YH), Musikpedagog (YH), Röntgenskötare (YH), Scenkonstpedagog (YH), Sjukskötare (YH), Sjökapten (YH), Skogsbruksingenjör (YH), Socionom (YH), Tradenom (YH) 

Vid Novia kan du få följande högre YH-examen - Masterexamen

Agrolog (högre YH), Barnmorska (högre YH), Bioanalytiker (högre YH), Formgivare (högre YH), Hortonom (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Ingenjör (högre YH), Restonom (högre YH), Röntgenskötare (högre YH), Sjukskötare (högre YH), Sjökapten (högre YH), Socionom (högre YH), Tradenom (högre YH) 

Bakgrund

Huvuduppgiften för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi är att upprätthålla Yrkeshögskolan Novia, som bildats genom att sammanföra Svenska yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst 1.8.2008. Novia har utbildningsverksamhet längs med kusten i städerna Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad.

Ägande och koncernen

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi ägs av 
Åbo Akademi, ägarandel 75 % 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk), ägarandel 12,5 % 
Utbildningsstiftelsen Sydväst,  ägarandel 12,5 % 
Se styrelsesammansättningen här > 


Koncernen Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 
Jakobstads Konstersal Ab, ägarandel 100 %
Edunova Ab, ägarandel  50 %
Aboa Mare Ab, ägarandel 70 %
Giga Mare Ab, ägarandel 20 %

Jakobstads Konsertsal Ab

Jakobstads Konsertsal Ab styrelsen består av styrelseordförande Örjan Andersson, Kaj-Gustaf Bergh och Anne Ekstrand.
VD Håkan Omars.
  

Edunova Ab

Bolaget erbjuder på såväl instituts- som högskolenivå fortbildningstjänster och stöd för kompetensutveckling inom social- och hälsovård, teknik, företagsekonomi, kultur och bioekonomi. Därtill erbjuds tjänster inom internationell rekrytering, integrationsutbildning och rekryutbildningar.

Edunova Ab, styrelsen består av styrelseordförande Örjan Andersson, viceordförande Ulrica Karp, Carina Storhannus, Eva Matintupa och Stefan Malm.
VD Max Hagström.

Aboa Mare Ab

Aboa Mare Ab, styrelsen består av styrelseordförande Örjan Andersson, Anna Henriksson och Kristian Blomqvist. 
VD Micael Vuorio.

GigaMare Ab

Giga Mare Ab, styrelsen består av styrelseordförande Walden H. Tantuico, viceordförande Örjan Andersson, Anthony Shibley och Elisa B. Ullakonoja.
VD Jari M. Ullakonoja.