Om Yrkeshögskolan Novia

En högklassig regional högskola

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 290 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.

Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra examensstuderande. Vi bedriver forskning som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Examensstuderande             Medarbetare
4000                                         290

Enheter                                     Campus
3                                                  5

Novia har fem moderna campus

Novia har fem campus med utbildningsverksamhet Campus Vasa, Campus Åbo, Aboa Mare Åbo, Campus Raseborg och Campus Allegro Jakobstad.

NCU-auditerad

Yrkeshögskolan Novia har blivit godkänd av det Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU som svarar för utvärderingen av högskolor i Finland. Rådet för utvärdering av högskolorna godkände Novia i auditeringen i januari 2019 och därmed beviljades högskolan den nationella kvalitetsstämpeln för sex år.  Läs mer om högskolans ledningssystem >

Yrkeshögskolan Novia erbjuder

 • examensinriktade dagstudier - Bachelorexamen
 • examensinriktade dagstudier på engelska - Bachelor Degree
 • examensinriktad högre yrkeshögskoleexamen på svenska och engelska - Masterexamen
 • examensinriktade flerformsstudier på svenska och engelska - Bachelorexamen
 • fortbildning vid Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia 


Yrkeshögskolan Novia är en internationell yrkeshögskola, via samarbetsavtal utomlands och internationalisering på hemmaplan. Novias styrka ligger i närvaron och nätverket i hela Svenskfinland. Novia representerar med sitt breda utbildningsutbud de flesta samhällssektorer. Det är få organisationer som kan uppvisa en sådan kompetensmässig och geografisk täckning. 

Vi utbildar inom följande områden

 

 • Bioekonomi
 • Företagsekonomi
 • Kultur
 • Skönhetsbranschen
 • Sjöfart
 • Social- och hälsoområdet
 • Teknik

Vid Novia kan du få följande YH-examen - Bachelorexamen

Agrolog (YH), Barnmorska (YH), Bildkonstnär (YH), Bioanalytiker (YH), Byggmästare (YH), Estenom (YH), Formgivare (YH), Hortonom (YH), Hälsovårdare (YH), Ingenjör (YH), Medianom (YH), Miljöplanerare (YH), Musiker (YH), Musikpedagog (YH), Röntgenskötare (YH), Scenkonstpedagog (YH), Sjukskötare (YH), Sjökapten (YH), Skogsbruksingenjör (YH), Socionom (YH), Tradenom (YH) 

Vid Novia kan du få följande högre YH-examen - Masterexamen

Agrolog (högre YH), Barnmorska (högre YH), Bioanalytiker (högre YH), Formgivare (högre YH), Hortonom (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Ingenjör (högre YH), Restonom (högre YH), Röntgenskötare (högre YH), Sjukskötare (högre YH), Sjökapten (högre YH), Socionom (högre YH), Tradenom (högre YH) 

Bakgrund

Huvuduppgiften för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi är att upprätthålla Yrkeshögskolan Novia, som bildats genom att sammanföra Svenska yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst 1.8.2008. Novia har utbildningsverksamhet längs med kusten i städerna Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad.

Ägande

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi ägs till 75 % av Åbo Akademi, 12,5 % Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk), 12,5 % Utbildningsstiftelsen Sydväst. Se styrelsesammansättningen här > Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har följande dotter/intressebolag Aboa Mare Ab, Giga Mare Ab och Jakobstads Konstersal Ab. Se deras styrelsesammansättningar nedan.

Aboa Mare Ab

Aboa Mare Ab, styrelsen består av Örjan Andersson, styrelseordförande, Eva Sandberg-Kilpi, Stefan Johansson.
VD Per-Olof Karlsson.

GigaMare Ab

Giga Mare Ab, styrelsen består av Walden H. Tantuico, styrelseordförande, Örjan Andersson, vice-ordförande, Jari M. Ullakonoja, Anthony Shibley, Elisa B. Ullakonoja.

Jakobstads Konsertsal Ab

Jakobstads Konsertsal Ab, styrelsen består av styrelseordförande Örjan Andersson, Kaj-Gustaf Bergh och sekreterare Anne Ekstrand. VD Kajsa Dahlbäck.