7.8.2019

Projektledare, "NoICE", Vasa

ledigatjanster 26

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 290 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.

Till Vasa söks en

Projektledare

för tiden 1.9 2019 - 31.8 2021 eller enligt överenskommelse.

Arbetet sker inom fokusområdet Hållbar energiteknik och i första hand inom projektet NoICE, men kan också omfatta uppgifter inom andra pågående och under planering varande projekt.

NoICE (https://www.icingcenter.eu/) är ett projekt med Botnia-Atlantica-programmet som huvudsaklig finansiär. Projektets huvudsyfte är att bygga upp ett kompetenscentrum kring atmosfärisk isbildning. Kompetenscentrumets funktion är att sammanföra företag till ett forum där ”best practice” kan delas sinsemellan. Projektet tillhandahåller också tekniskt kunnande inom utvecklingsarbete kopplat till isbildning, men företagens aktiva deltagande är mycket centralt för att projektets målsättning ska kunna uppfyllas.

Till arbetsuppgifterna hör

 • att koordinera projektverksamheten i samarbete med övriga projektparter
 • att koordinera upprättandet av ett intressentnätverk
 • att fungera som projektets kontaktperson gentemot intressenterna
 • innehållsmässig uppföljning och planering av projektverksamheten
 • kommunikation med och innehållsmässig rapportering till finansiärerna
 • ekonomisk uppföljning och budgetering av projektverksamheten
 • ansvar för att projektet förverkligas enligt projektansökan
 • att dokumentera, publicera och på övriga sätt sprida projektresultat

Vi söker dig som

 • har högskoleexamen inom teknik eller ekonomi
 • har förmåga att dokumentera utfört arbete på ett tydligt och strukturerat sätt
 • är noggrann och samarbetsvillig och samtidigt har förmåga att arbeta självständigt
 • är bekant med det regionala näringslivet och dess företag
 • är utåtriktad och bekväm med att upprätthålla en tät dialog med regionens företag kring frågor som rör isbildning
 • har erfarenhet av att hålla kontakt till olika företag med olika företagskultur
 • behärskar svenska, finska och engelska

Tidigare erfarenhet av liknande projektarbete räknas som merit.

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen och interna direktiv. Till befattningen hör en prövotid.

Placeringsort: Vasa

Närmare information om befattningen ger forsknings- och utvecklingsledare John Dahlbacka, mobil 044 780 5730, john.dahlbacka@novia.fi.

Sänd din fritt formulerade ansökan och CV till Yrkeshögskolan Novia, FoU-chef Wilhelm Fortelius, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs. Märk kuvertet ”Projektledare/NoICE”.

Din skriftliga ansökan bör vara oss tillhanda senast onsdag 21.8 2019 kl. 15.00.

Gå till "Lediga befattningar"