Typsnitt

För interna dokument

Corbel
(såväl i rubriker som i brödtext)

 
   

 

För tryckt material

Avenir Next
(såväl i rubriker som i brödtext)

noviafi regular

 

Avenir Next Condensed 
(i specialfall när en smalare font behövs)

noviafi2 con

 

För webben

Avenir Next
(såväl i rubriker som i brödtext)

noviafi webb