Färger

Yrkeshögskolan Novias primärfärger består av en roströd färg kompletterad av svart och grått. Den roströda finns i färgplattan bakom logotypen. Den kan också användas som accentfärg i rubriceringar och texter som behöver ges ett avvikande uttyck. Den roströda färgen står för det mustiga i rödmyllan och pekar också på det finlandssvenska.

Yrkeshögskolan Novias sekundärfärger är ljusgul, orange, grön, blå och rödorange. De här färgerna används som bakgrundsplattor för texter eller som färg på andra grafiska element. Den hållbara utvecklingen och ett ekologiskt tänkande representeras av den gröna färgen. Framåtandan och optimismen får sin färg i det gula. Den blåa färgen symboliserar den Finlandssvenska kusten och den orangeröda färgen kopplas till energi. 

Novias campus har tilldelats olika färger där både den röda primärfärgen och sekundärfärgerna ingår.

C0 M100 Y100 K30  |  R153 G0 B0  |  PMS 7621
K100
K50
 
C0 M40 Y100 K0  |  R227 G167 B22
C25 M9 Y100 K44  |  R134 G130 B4
bla C80 M0 Y0 K85 | R0 G61 B76
orangerod C21 M79 Y100 K0 | R192 G81 B49