28.11.2012

Projektet Kunskap i utveckling avslutas med ett slutseminarium

Tidpunkt: 28.11.2012 kl 8.30 - 16
Plats: Tritonia, auditorium Nissi, Universitetsstranden

 Program

8.30 - 9.00 Kaffe och anmälan

9.00 - 9.30 Välkomsthälsningar
Yvonne Hilli, Projektledare, Yrkeshögskolan Novia
Carita Mäkelä, styrgruppens ordförande, överskötare, VCS
Birgitta Forsström, FoU chef, Yrkeshögskolan Novia

9.30 - 10.30 Vad är det egentligen de lär sig?
Leif Karlsson, FD, Pedagogisk utvecklare, Högskolan i Kristianstad

10.45 - 11.45 Pilotavdelningarnas presentationer

11.45 - 12.05 Utvecklande av handledningsprocessen med hjälp av ACP
Marice Nedergård, lektor, Yrkeshögskolan Novia

12.05 - 13.15 Lunch

13.15 - 14.15 Sjuksköterskan som handledare - en etnografisk jakt på ledtrådar
Elisabeth Carlson, PhD, lektor, Malmö Högskola

14.15 - 14.45 Kaffe

14.45 - 15.05 Challenges in preception – a qualitative study
Rika Levy-Malmberg, PhD, lektor, Yrkeshögskolan Novia

15.05 - 15.45 Hur implementera resultaten i verksamheten?
Regina Nurmi, KL, Ohjelmavastaava, Vaasan Ammattikorkeakoulu
Eija Peltola, KM, Opetusjohtaja, Vaasan Ammattiopisto
Boris Ståhl, biträdande rektor, Yrkesakademin i Österbotten

15.45 - 16.00 Avslutande diskussion

 
Ingen deltagaravgift, lunch på egen bekostnad. Simultantolkning ordnas.

Anmälan om deltagande görs till anna.karlsson@novia.fi senast 22.11.2012.

Gå till "Evenemang (arkiv)"