4.4.2012

Projektet Bra mat i Västnyland ordnar seminarium under våren 2012 med temat ”Inga bra lösningar uta

Seminariet ordnas som workshop och dragare för workshopen är Paula och Stig Hoffstedt. Syftet är att ytterligare öka synligheten för västnyländska producenter och västnyländsk närmat, och fundera över de utmaningar vi står inför i Västnyland idag.

Seminariet ordnas den 11.4.2012 kl. 16.00-20.00 vid Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9 i Ekenäs.

Seminariet är avgiftsfritt.

Anmälning till seminariet görs via projektassistent Jenny Öhman, jenny.ohman@novia.fi eller tfn 044 449 8436.

http://bramativastnyland.novia.fi

Gå till "Evenemang (arkiv)"