30.5.2012

Nationellt Virtu-seminarium i Åbo

Varmt välkommen att utveckla äldreomsorgen i skärgården!

Nu är det dags att delge erfarenheter och utbyta tankar om hur äldreomsorg på distans har förverkligats i de kommuner som deltar i projektet Virtu!

I ca ett års tid har personalen kunnat använda sig av Virtu-utrustningen för att göra hembesök på distans till hemmaboende äldre. Högskolornas studerande har haft dagcenterverksamhet och handlett de äldre via Virtu-kanalen. Studerandes och de äldres aktiviteter har varierat från minnesträning till stolgymnastik.

Yrkeshögskolan Novia ordnar ett nationellt seminarium för bl.a. hemvårdspersonal, politiker och högskolepersonal-och studerande från Åboland (Kimitoön, Pargas, Nådendal), Åland (Brändö, Eckerö och Jomala) samt Östra Nyland (Sibbo).

Seminariet hålls onsdag 30.5 kl.9.30-15.30 på Nunnegatan 4 i Åbo. Programmet hittar du här.

Intresserad? Kontakta projektassistent Janina Sjöstrand, mobil 044 762 3125 eller janina.sjostrand@novia.fi för mer information.

www.virtuproject.fi

Gå till "Evenemang (arkiv)"