4.6.2012

Kulttuurin kehittämispäivät ordnas vid Campus Allegro i Jakobstad 7-8.11.2012

I Jakobstads nya högskolecampus, Campus Allegro, verkar förutom Novias kulturutbildningar också Åbo Akademi och Mellersta Österbottens yrkeshögskolas Jakobstads enheter. Andra stadiets utbildningar i musik och bildkonst under Yrkesakademin i Österbotten samt Jakobstads musikinstitut och barnkonstskolan Balatako finns också i campuset. Där finns även en stor konsertsal, en liten kammarmusiksal samt ett konstgalleri.

 http://www.novia.fi/kulttuurin-kehittamispaivat/

 För mera information, kontakta Annika Strömberg, annika.stromberg@novia.fi , tfn (06) 328 5822 eller
044 780 5816.

Gå till "Evenemang (arkiv)"