14.11.2012

Inomhusluftverkstaden 4, Vasa

Vi önskar Dig välkommen att delta i det kostnadsfria seminariet "Inomhusluftverkstaden 4" som arrangeras i Vasa 14-15.11.2012.

Yrkeshögskolan Novia/ KOMIN, Åbo Akademi och VASEK arrangerar tillsammans med FISIAQ Inomhusluftverkstaden 4 för första gången på två språk, alla föreläsningar simultantolkas.

Seminariet är ett utbildningstillfälle för branschfolk som i sitt arbete jobbar med fuktskadade byggnader och dålig inomhusmiljö. Föreläsare från både Finland och Sverige presenterar senaste nytt inom området. Programmets tre sessioner handlar om problematiska golvkonstruktioner, hälsa och inomhusmiljö och konstruktion och reparation.

Seminariet och en utställning hålls vid Academill och en kvällstillställning och -utställning arrangeras onsdag kväll vid Hotell Radisson Blu Royal.

Vi lyfter fram aktuella ämnen och nya infallsvinklar, bl.a.:

• Inomhusluftens kemiska föreningar och hälsorisker

• 2-Etyl-1-Hexanol PANEL - nu reder vi ut det här!

• Överkänslighetssyndrom och deras egenskaper

• Erfarenheter från Sverige: hur mår passivhusen?

• Borde ett sjukt hus rivas eller renoveras?

• Nya KAS-verktyget till hjälp vid renoveringsprojekt

...och mycket mera...

Senaste anmälningsdatum är 1.11 2012, men vi rekommenderar att Ni anmäler er så snabbt som möjligt här https://e-lomake.fi/lomakkeet/2905/lomake.html

KOMIN’s hemsida (på svenska) uppdateras kontinuerligt med aktuell information

Program

Gå till "Evenemang (arkiv)"