8.11.2012

Informations- och diskussionstillfälle kring upphandlingslagen, Raseborg

Vilka regler gäller för upphandling i min kommun?

Kan jag som primärproducent sälja mina produkter till kommunens storkök? Och vad innebär det så kallade tröskelvärdet egentligen?

Kom med på
Informations- och diskussionstillfälle kring upphandlingslagen

den 8.11 kl. 16 – 20
på Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

och fundera kring möjligheterna att sälja dina produkter till kommunen!

Program

Gå till "Evenemang (arkiv)"