30.3.2012

Inbjudan till Folkhälsonätverksträff i Vasa

Inom ramen för Mittnorden Kommitténs FolkhälsoNätverk ordnas en folkhälsonätverksträff i Vasa

Datum:  24.5.2012 kl. 9.00-16.00.
Plats: Yrkeshögskolan Novia, auditoriet, Seriegatan 2

Under dagen tas följande upp:

- Hur kan förtroendevalda öka sin möjlighet att fatta beslut som ger befolkningen en förbättrad hälsa? Vi jämför erfarenheterna från HälsoUndersökningen i Nord Tröndelag, Norge samt NordKarelen-projektet, Finland.

- Två olika strategier för att utveckla respektive regions möjligheter att nå hållbar utveckling och tillväxt genom    förbättrad hälsa i befolkningen.

- Vi vänder oss till dig som beslutsfattare, sakkunnig handläggare, expert och andra intresserade av
folkhälsoarbete.

Detaljerat program finns här

Anmälan görs här

För ytterligare information, kontakta forsknings- och utvecklingsledare Tony Pellfolk, mobil 044 780 5450 eller tony.pellfolk@novia.fi

Gå till "Evenemang (arkiv)"