6.11.2012

Energidag vid Vasa universitet

Vasa Energiinstitut (VEI) ordnar för femte gången i rad en energidag, riktad till studeranden, tisdag 6.11 kl. 10-15. Företag håller presentationer vid sina montrar utanför restaurang Mathilda samt i aulan utanför Tritonia. I auditorium Nissi vid Tritonia hålls korta företagspresentationer.

Tidningen Energidagen
Tidningen Energidagen 2012 utkommer 25.10. Tidningen kan läsas på evenemangets sidor på adressen www.thunderbolt.fi och den tryckta versionen finns att fås hos bl.a. Vasa yrkeshögskola, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia.

Syftet med Energidagen
Energibranschen är ett mångsidigt verksamhetsområde som snabbt utvecklas och ständigt behöver nya, kunniga arbetstagare. Branschen erbjuder rejält med möjligheter åt studeranden från alla områden - inte endast kompetenser från det tekniska området. På vårt evenemang kan företag och studeranden bekanta sig med varandra samt vad vardera parten har att erbjuda den andra. Energidagen är områdets största rekryteringsevenemang som ordnas åt akademiska studeranden.

I evenemanget deltar följande företag och organisationer
ABB, ALSTOM, BusinessFactory, EnergyVaasa, Fortum, Kraft&Kultur, Kurika stad, Lapua stad, Levon -institutet, Mervento, Expo Österbotten, Österbottens Förbund, Promeco Group, Sirico Electronics, Stormossen, The Switch, Thermopolis, Vasa stad, Vasa Elektriska, Vasa universitet, Wapice, VEI, VEO, VMP Group och Wärtsilä.

Tidtabell
10.00 - 15.00 Företagens monterutställning i Mathildas och Tritonias aula
11.00 - 12.20 Företagspresentationer i Tritonias auditorium, Nissi, del 1
13.00 - 14.20 Företagspresentationer i Tritonias auditorium, Nissi, del 2

Del 1, kl. 11:00-12:20
11:00 Vasa Energiinstitut
11:10 ABB
11:20 Stormossen
11:30 Wärtsilä
11:40 BusinessFactory
11:50 ALSTOM
12:00 Thermopolis / Lapua stad
12:10 Kraft&Kultur

Del 2, kl. 13:00-14:20
13:00 EnergyVaasa
13:10 VEO
13:20 Sirico Electronics
13:30 Fortum
13:40 Kurikka
13:50 The Switch
14:00 Vasa Elektriska
14:10 Wapice

Tilläggsinformation fås av Teemu Närvä, mobil 0400 817 006.

Gå till "Evenemang (arkiv)"