30.8.2012

Diskussionskväll om vattenkvalitet, Från Brunn till Bord

Välkommen på en diskussionskväll om vattenkvaliteten i gemensamma brunnar och livsmedelslokaler utanför det kommunala vattennätet. Syftet är att informera om ansvarsfrågor gällande vattnets kvalitet. Vi försöker ge svar på frågorna Vad säger bestämmelserna? Vem vända sig till? Och vad kostar det? Målgruppen är mindre distributörer av hushållsvatten, vattenandelslag och livsmedelsföretagare med egen brunn.

Datum och tid: tisdagen den 11 september 2012 kl. 16-20
Plats: Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, Ekenäs

Programmet i sin helhet hittar du här.

För mera information, kontakta projektassistent Jenny Öhman, mobil 044 449 8436, jenny.ohman@novia.fi

Gå till "Evenemang (arkiv)"