8.2.2012

Det finlandssvenska miljöseminariet

Välkommen på miljöseminarium!
Seminariet hålls den 8-9.2 i campus Raseborg. Seminariets tema är avfallets olika vägar (den första dagen) och nya krav på vattenskyddet (den andra dagen). Här kan du ta del av programmet.

Gå till "Evenemang (arkiv)"