5.4.2012

Asbestkurs i Raseborg för byggföretagare

 

Kursen Asbestkurs ger grundkunskaper för byggföretagare och yrkesmän inom asbestkartering, val av rivningsmetoder, asbestens risker för hälsa och arbetssäkerhet, maskin- och skyddsutrustning samt avfallshantering.

Kurslärare: Anders Ekman, Rakta Networks Oy
Plats: Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, Ekenäs
Tidpunkt: 20.4.2012 kl. 8.30-16

Kursen är avgiftsfri och ordnas inom ramen för byggavfallsprojektet Cirkulera.

Vänligen anmäl er senast 5.4.2012 till
projektledare Piia Nordström, Yrkeshögskolan Novia
piia.nordstrom@novia.fi eller tfn 044 7998 256

 

Gå till "Evenemang (arkiv)"