Rekrymässan 2020 i Södra Österbotten

31
fredag, 31 januari 2020
11:00 — 16:00

Närpes, Kristinestad, Kaskö och Suupohjan seutukunnan har gått samman för att med gemensamma krafter ordna en rekryteringsmässa.

Syftet med mässan är att råda bot på arbetskraftsbristen inom Sydösterbottens kustområde. Rekrymässan ordnas i samarbete med Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes. Till Rekrymässan kan ortens företagare komma och ta kontakt med unga studerande och arbetssökande för att utveckla kommande arbetsrelationer. 

Yrkeshögskolan Novia deltar i mässan.

Rekrymässan arrangeras 31.1.2020, kl. 11-16 i Närpes vid YA! - Yrkesakademin i Österbotten, Ängskullsvägen 1.

På frågor om mässan svarar projektledare Azra Mehanovic, tfn 050 554 1800.