Öppna YH-kurs: Kreativt och professionellt skrivande

15
onsdag, 15 april 2020
00:00 — 00:15
Distans

Kursen ordnas helt virtuellt.

Innehåll och mål

Människors medievanor förändras i symbios med digital teknologi i en allt mera global värld.
Kursen Professionellt och kreativt skrivande ger dig konkreta färdigheter och skrivcoaching.
Här utvecklas ditt skrivande och också konsten att formulera berättelser - storytelling överlag är något som både berikar och lägger grunden för kreativt skrivande.

Kursens upplägg

Kursen fokuserar på textbearbetning, gruppcoaching och storytelling som grund för att kunna skriva både professionellt i ditt yrke och vardag men också stärka din kreativa sida och självförtroende inom textproducering.

Förhandsmaterial för studier sänds ut före första kurstillfället.

Den inledande föreläsningen 15.4 kl. 10-12 sker digitalt.
Länk till föreläsningen sänds ut till deltagare!
Resterande kursinsats via inlämningsuppgifter och digital undervisning.

Deadline för inlämningsuppgifter 6.5.

Kursen omfattar ca 80 arbetstimmar för den studerande och ger 3 sp.
Kursen ges inom ramen för Öppna YH vid Novia.

Vi förbehåller oss rätten att inhibera kursen i händelse av för få anmälningar.

Sista anmälningsdag är 6.4.

Kontaktuppgifter och mer information

Utbildningen hålls av Bertills&Jung (www.bertillsjung.net)

Vid eventuella problem med anmälan, vänligen kontakta anita.kronqvist@novia.fi

Mer information om kursen.