Lagring och hantering av krossensilerad spannmål

4
torsdag, 04 mars 2021
10:00 — 12:00

Forskningsprojektet "WetGrain" ordnar webbinarium 4.3 där bland annat projektets resultat redovisas. Webbinariet kräver ingen förhandsanmälan. 

Program

  • 10:00 Välkomna och Introduktion
  • 10:20 Teknik för krossensilering i storsäck
  • 10:35 Odling av korn/bygg i kalla klimat
  • 10:50 Modell för att beräkna när kornet är moget
  •  11:10 Paus
  • 11:15 Miljöpåverkan från olika lagringsmetoder av spannmål
  • 11:30 Sortmaterial av korn/bygg
  • 11:45 Modell för handel med krossensilerad spannmål i storsäck
  • 11:50 Avslutning och diskussion

Man kan ansluta eller lämna som man själv önskar. Förändringar i programmet kan förekomma.

Information om webinariet: https://www.wetgrainpackage.eu/aktuellt/

Länk för att ansluta: https://nibio‐no.zoom.us/j/65760831950?pwd=MUJ2WER1NEdLUjhRQ2w5bE1LNmxyZz09

Programmet i PDF.