Högskolorna i Åbo håller infodag för studiehandledare 8.11

8
fredag, 08 november 2019
09:00 — 15:00
Turun AMK, ICT-City, auditorie Myy, Joukahaisenkatu 3, Turku

Varmt välkommen 8.11.2019 på åbohögskolornas gemensamma infodag för andra stadiets studievägledare. Programmet är på finska, men du får gärna ställa frågor på svenska. Programmet kan du ta del av i bilagan

Anmälningar senast 31.10 på adressen https://survey.abo.fi/lomakkeet/8213/lomake.html