Bättre arbetshälsa med hjälp av Lean

14
torsdag, 14 november 2019
12:00 — 17:00

Välkommen med på en eftermiddag där vi förenar Lean och arbetshälsa. Lean filosofin erbjuder ett systematiskt sätt att ta vara på medarbetarnas kompetens och ideér med en förbättrad arbetshälsa som resultat. Seminariet arrangeras som en del av projektet HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet genom Europeiska socialfonden åren 2019–2021. Projektet genomförs av Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande, Tampereen yliopisto/Johtamisen ja talouden tiedekunta, Laurea-ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia. Projektet riktar sig till äldreomsorgsenheter i Birkaland, Egentliga Finland, Nyland och Österbotten.

Föreläsare på seminariet

  • Bengt Savén från Sverige. Adjungerad professor i Hållbart Ledarskapoch Systematisk Förbättring på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.
  • Kirsi Heikkilä-Tammi, PhD, är forskningsledare vid Tampereen yliopisto, työhyvinvoinnin tutkimusryhmä.

Seminariets målgrupp: Medarbetare och ledare inom social- och hälsovårdsområdet.

Seminariet ordnas i Vasa.

Anmälan till seminariet: mejla Carina Gädda, carina.gadda@novia.fi

Mera information finns i PDF-filen