Novias åtgärder och beredskap för corona

Uppdaterat 12.1.2022

Hur Novia anpassar verksamheten till coronapandemin

Vid frågor om Novias rekommendationer kontakta per e-post info.corona@novia.fi.

Yrkeshögskolan Novia anpassar verksamheten till coronapandemin i enlighet med myndighetsanvisningar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra yrkeshögskolor. Novia strävar efter att ge våra studerande en så normal studievardag som möjligt.

Distansundervisning och nödvändig närstudier fram till 31.1

Följande gäller till 31.1.2022:

 • Undervisningen sker på distans med undantag för nödvändig närundervisning.
 • Tillsvidare tillåts inga fester på campus.

Prefekterna ger närmare information inom sin institution. Kursansvariga informerar sina studerandegrupper.

Vi fortsätter att följa med läget och myndigheternas rekommendationer och direktiv.

Allmän info

Studerande

 • Vi använder ansiktsskydd på campus. Novia förser studerande och personal med kirurgiskt näs- och munskydd i undervisningssituationer. Utanför klassrummet används eget ansiktsskydd.
 • Närundervisning prioriteras. Utbildningsledarna kan förlägga en del studier på distans för att hålla ner antalet personer på campus. Utbildningsledarna informerar hur studierna ordnas inom din utbildning.
 • All undervisning som kräver specialutrymmen eller -utrustning förverkligas på campus eller i andra lämpliga utrymmen. Novia erbjuder studerande skyddsutrustning i övningar där fysisk kontakt inte kan undvikas, till exempel vid simulationer. Om du inte kan använda ansiktsskydd i undervisningssituationer bör du uppvisa läkarintyg.
 • Om du varit utomlands; Följ de nationella rekommendationernaVia Finentry får du information om rekommendationer vid inresa och möjligheter till coronatest.
 • Studerande som väljer att åka på utbytesstudier eller utlandspraktik våren 2022 ska tillsammans med Novias internationella koordinatorer, gå igenom vilka utmaningar och risker som pandemin kan medföra.
 • Novia följer med läget och är förberedda på att förändringar kan ske med kort varsel.

Studerande från andra länder

 • Novia tar emot utländska examensstuderande, inklusive Double Degree studerande. Inom våra engelskspråkiga utbildningar erbjuds möjlighet att studera på distans under våren. Undtaget är institutionen för teknik och sjöfart som kräver närvaro vid de praktiska övningarna. 
 • Novia tar emot utbytesstuderande från våra partnerhögskolor i EU/ETA under våren 2022.

Utrymmen och campus

 • Vi använder ansiktsskydd på campus.
 • När du besöker campus, använd ansiktsskydd, håll säkerhetsavstånd, tvätta händerna med tvål och följ säkerhetsföreskrifter.
 • Om du känner av symptom på luftvägsinfektion stannar du hemma.
 • Handdesinfektionsmedel finns utplacerat vid ingångar, studentrestauranger och allmänna utrymmen.

Studieevenemang  på campus

 • Studieevenemang tillåts inte på campus fram till 16.1. Instruktioner för arrangemang när det är möjligt: Arrangören ska 5 dagar före eventet meddela om evenemanget i en blankett som finns på intranätet. Varje studieevent som ordnas på campus ska ha en tydlig ansvarsperson som vid behov kan kontaktas av Novias fastighets- och säkerhetschef Tommy Nyman.

Service på campus

Säkerhet

 • Handsprit finns utplacerat i våra fastigheter.
 • Plexiglas finns vid vissa servicepunkter.
 • Munskydd och annan utrustning förses i undervisningssituationer.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Ifall du får symtom eller misstänker smitta, kontakta hälsovården eller gör en symtombedömning i omaolo.fi
 • Kom ihåg god handhygien, tvätta eller desinficera dina händer. 

Städning

 • Städning av utrymmen har intensifierats.

Specifikt för personal

Ansiktsskydd

 • Novia förser personal med kirurgiska näs- och munsskydd som används på arbetsplatsen.

Personalen är campusbaserade 

 • Personalen är campusbaserade. 

Resor

 • Arbetsrelaterade utlandsresor bedöms från fall till fall, liksom mottagandet av gäster. Bedömningen utgår från resans nödvändighet och Utrikesministeriets rekommendationer.

Det är viktigt att studerande och personal följer de rekommendationer som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor.

Novia uppdaterar informationen vartefter vid behov om läget förändras.