Novias åtgärder och beredskap för corona

Uppdaterat 29.4.2022

Hur Novia anpassar verksamheten till coronapandemin

Vid frågor om Novias rekommendationer kontakta per e-post info.corona@novia.fi

Novia anpassar verksamheten till coronapandemin i enlighet med myndighetsanvisningar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra yrkeshögskolor. Novia strävar efter att ge våra studerande en så normal studievardag som möjligt.

Allmän info

Studerande

 • Vi strävar efter att erbjuda streamingmöjligheter om man inte kan delta i närundervisning på grund av karantän eller förkylningssymtom.
 • Studerande som väljer att åka på utbytesstudier eller utlandspraktik ska tillsammans med Novias internationella koordinatorer, gå igenom vilka utmaningar och risker som pandemin kan medföra.
 • Novia följer med läget och är förberedda på att förändringar kan ske med kort varsel.

Studerande från andra länder

 • Novia tar emot utländska examensstuderande, inklusive Double Degree studerande. Inom våra engelskspråkiga utbildningar erbjuds möjlighet att studera på distans under våren. Undantaget är institutionen för teknik och sjöfart som kräver närvaro vid de praktiska övningarna. 
 • Novia tar emot utbytesstuderande från våra partnerhögskolor.

Utrymmen och campus

 • Ansiktsskydd används enligt egen bedömning och ansiktsskydd finns att tillgå vid alla campus. 
 • När du besöker campus håll säkerhetsavstånd, håll god handhygien och följ säkerhetsföreskrifter.
 • Om du känner av förkylningssymtom stannar du hemma.
 • Handdesinfektionsmedel finns utplacerat vid ingångar, studeranderestauranger och allmänna utrymmen.

Studieevenemang  på campus

 • Från och med mars är det igen tillåtet att arrangera sammankomster på campus. Om sammankomsten hålls kvällstid (efter kl.18) ska arrangören meddela om det i en blankett som finns på intranätet. 

Service på campus

Specifikt för personal

Personalen är campusbaserade 

 • Personalen är campusbaserade. 

Resor

 • Arbetsrelaterade utlandsresor bedöms från fall till fall, liksom mottagandet av gäster. Bedömningen utgår från resans nödvändighet och Utrikesministeriets rekommendationer.

Det är viktigt att studerande och personal följer de rekommendationer som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor.

Novia uppdaterar informationen vartefter vid behov om läget förändras.