Novias åtgärder och beredskap för corona

Uppdaterat 20.8.2021

Hur Novia anpassar verksamheten till coronapandemin

Vid frågor om Novias rekommendationer kontakta per e-post info.corona@novia.fi.

Yrkeshögskolan Novia anpassar verksamheten till coronapandemin i enlighet med myndighetsanvisningar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra yrkeshögskolor. Novia strävar efter att ge våra studerande en så normal studievardag som möjligt.

Om hösten 2021

Novia planerar höstens undervisning enligt att vi kan ha undervisning på campus. Vi informerar senare hur det kommer se ut i praktiken, en del kurser kommer fortsättningsvis gå på distans, men huvudsakligen kommer undervisningen utföras på campus som närstudier.

Personalen är i huvudsak campusbaserade, men distansarbetar när läget så kräver. 

STUDERANDEFÖRENINGAR

Föreningar får träffas på campus under hösten för styrelsemöten, men inga fester eller andra tillställningar får arrangeras på campus. 

Allmän info

Studerande

 • Vi använder ansiktsskydd på campus. Novia förser studerande och personal med kirurgiskt näs- och munskydd i undervisningssituationer. Utanför klassrummet användas eget ansiktsskydd.
 • Närundervisning prioriteras. Utbildningsledarna förlägger en del studier på distans för att hålla ner antalet personer på campus. Utbildningsledarna informerar hur studierna ordnas inom din utbildning.
 • All undervisning som kräver specialutrymmen eller -utrustning förverkligas på campus eller i andra lämpliga utrymmen. Novia erbjuder studerande skyddsutrustning i övningar där fysisk kontakt inte kan undvikas, till exempel vid simulationer. Om du inte kan använda ansiktsskydd i undervisningssituationer bör du uppvisa läkarintyg
 • Om du varit på utomlandsa; Följ de nationella rekommendationernaVia Finentry får du information om rekommendationer vid inresa och möjligheter till coronatest.
 • Studerande som väljer att åka på utbytesstudier eller utlandspraktik hösten 2021 skall tillsammans med Novias internationella koordinatorer, gå igenom vilka utmaningar och risker som pandemin kan medföra.
 • Novia följer med läget och är förberedda på att förändringar kan ske med kort varsel.

Studerande från andra länder

 • Novia tar emot utländska examensstuderande, inklusive Double Degree studerande. Inom våra engelskspråkiga utbildningar erbjuds möjlighet att studera på distans under våren. Undtaget är institutionen för teknik och sjöfart som kräver närvaro vid de praktiska övningarna. 
 • Novia tar emot utbytesstuderande från våra partnerhögskolor i EU/ETA under hösten 2021.

Utrymmen och campus

 • Vi använder alltid ansiktsskydd på campus.
 • När du besöker campus, använd ansiktsskydd, håll säkerhetsavstånd, tvätta händerna med tvål och följ säkerhetsföreskrifter.
 • Studerandeföreningars fester och liknande tillställningar tillåts inte i Novias utrymmen. Föreningsverksamhet (t.ex. föreningsmöten)  tillåts under förutsättning att Novias rekommendationer följs. 
 • Om du känner av symptom på luftvägsinfektion stannar du hemma.
 • Handdesinfektionsmedel finns utplacerat vid ingångar, studentrestauranger och allmänna utrymmen.

Service på campus

Säkerhet

 • Handsprit har placerats ut i våra fastigheter.
 • Plexiglas har installerats vid vissa servicepunkter.
 • Munskydd och annan utrustning förses i undervisningssituationer där vi inte kan hålla säkerhetsavstånd.
 • Stanna hemma om du känner av symptom på luftvägsinfektion. Ifall du får symptom eller misstänker smitta, kontakta hälsovården.
 • Kom ihåg god handhygien!

Städning

 • Städning av utrymmen har intensifierats.

Specifikt för personal

Ansiktsskydd

 • Novia förser personal med kirurgiska näs- och munsskydd som används på arbetsplatsen. 

Distansarbete

 • Arbetet på campus organiseras på ett sådant sätt att risken för smitta minimeras och vi arbetar i mån av möjlighet på distans. Från och med hösten är personalen i huvudsak campusbaserade. 

Resor

 • Arbetsrelaterade utlandsresor bedöms från fall till fall, liksom mottagandet av gäster. Bedömningen utgår från resans nödvändighet och Utrikesministeriets rekommendationer.

Det är viktigt att studerande och personal följer de rekommendationer som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor.

Novia uppdaterar informationen vartefter vid behov om läget förändras.