Startup Factory

Startup Factorys målsättning är att utveckla en innovativ miljö där studerandegrupper, lärare, forsknings- och utvecklingspersonal samt externa samarbetsparter från regionens små- och medelstora företag tillsammans kan jobba med utvecklingsarbeten som stöder regionens arbetsliv och stärker studerandes företagarpotential.

StartUp Factory har även flexibla lösningar för dig som har behov av tillfälliga arbetsutrymmen. 

Adress

Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs 

Kontakta oss för mer information  

startupfactory@novia.fi   eller ta kontakt med vår kontaktperson

 

 

Startup Factory

Brytare 1
Brytare 2
Gemensam
Gemensam
Gemensam
Möstesrum
Mötesrum
Mötesrum
Mötesrum
Mötesrum
Mötesrum
Mötesrum
Mötesrum
Startup Factory
Startup Factory
Startup Factory
Startup Factory
Startup Factory
Utrymmen
Utrymmen