Information till nya alumner

Grattis till din examen!

 Novia är glad över att nu kunna bjuda in dig till vår alumngemenskap

Varför gå med i alumnnätverket 

Vad erbjuder Novia dig? Via vårt alumnnätverk håller du dig uppdaterad om det som händer vid hög-skolan. På det personliga planet har du möjlighet att hålla kontakt med dina studiekompisar och skapa nya professionella nätverk. Du får veta vad som händer inom våra utbildningar och inom forskningsverksamheten. Vi berättar om aktuell fortbildning och möjligheter till kompetensutveckling. Vi informerar om alumnevenemang, föreställningar samt konserter och utställningar.

Du behövs - Din insats som alumn är viktig för oss!

Som Novias alumn kan du göra en värdefull insats och engagera dig i hög-skolans verksamhet. Du har betydelsefull kunskap om den arbetsmarknad som Novia utbildar för.

Stort grattis till din examen och varmt välkommen med i Novias alumnnätverk!

Fem år efter din examen

Fem år efter din examen kommer du automatiskt att vara med i en riksomfattande undersökning där man anonymt samlar in infomraion  om de utexaminerades sysselsättning och belåtenhet med sin karriär och examen. Enkäten skickas till personer som slutförde sina yrkeshögskolestudier. Därför är det viktigt att du registrerar dig så vi har uppdaterade kontaktuppgifter. 

Läs mera om Novias alumnverksamhet på vår hemsida för alumner

 

Gå in och registrera dig på webbadressen alumni.novia.fi