Alumnhistorik

Teknik, företagsekonomi i Vasa

vasateknikforetagsekonomi2

Social- och hälsovård i Vasa

Vasa social halsovard2

Henriksgatan i Åbo

Abo2

Aboa Mare i Åbo

Abosjofart

Raseborg

raseborg2

Jakobstad

Yttermark och Vasascenkonst

Nykarlebykultur

Jakobstad kultur2