Alumnbrev arkiv

Du som alumn är väldigt viktig för oss!

Vinterhälsning till Novias alumner!
Roligt att ha kontakt med dig igen genom Yrkeshögskolan Novias alumnverksamhet! Vi lanserade tjänsten i maj 2018 och har redan nu över 500 medlemmar. Det här är vårt andra brev till er alumner, och jag vill önska er varmt välkomna tillbaka till oss. Alumnverksamheten kommer att bjuda på nyheter, evenemang och gemenskap. Tipsa gärna dina studiekompisar att också komma med i verksamheten! Fördjupa dina kunskaper!

Ansökan till Masterstudier i januari 2019
När du har avlagt en Bachelorexamen och har tre års arbetserfarenhet efter dina studier kan du söka till våra Masterstudier. Där ingår fördjupande yrkesstudier, fritt valbara studier samt ett examensarbete/lärdomsprov. Novia erbjuder 2019 följande Masterutbildningar som genomförs som flerformsstudier.

Ansökan till våra engelska Mastersutbildningar 9-23 januari 2019
Master of Engineering, Industrial Management and Engineering, 60 ECTS, Vasa Nyhet 2019!
Master of Engineering, Automation Technology, 60 ECTS, Vasa
Master of Maritime Management/Master of Engineering, 60 ECTS, Åbo
Master of Culture and Arts, Entrepreneurship in the Arts,60 ECTS, Jakobstad
Master of Natural Resources Management, Master of Resourses Management 60 ECTS, Raseborg

Ansökan till Åbo för följande Masterutbildningar 20 mars-3 april 2019
Master of Business Administration, Leadership and Service Design, 90 ECTS, Åbo
Master of Culture and Arts, Leadership and Service Design, 60 ECTS, Åbo
Master of Hospitality Management, Leadership and Service Design, 90 ECTS, Åbo

Novias karriärtjänst
Om du vill rekrytera en Novian kan du annonsera lediga arbets- och praktikplatser eller ett uppdrag för examenarbeten som vi lägger in på vårt intranät. Sänd din annons till Julia Dahlkvist julia.dahlkvist@novia.fi så lägger vi in din annons på Novias intranät så att alla studerande vid Novia kan se den.

Medelinsamlingen Stöd framtidens kunskap
Novias medelinsamling har gått bra, fortfarande skulle vi vilja se många fler donatorer för att visa på hur viktig vår förankring i samhället och arbetslivet är. Vi vill garantera högklassig svenskspråkig undervisning i Finland även i framtiden. Genom detta vill vi säkerställaservice på svenska, ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett rikt kulturliv i våra regioner. De insamlade medlen används för att stöda undervisningen vid Novia. Alla donationer – såväl stora som små – är värdefulla för oss. Fram till 31.12.2018 berättigar varje donation till motfinansiering från staten.

Via den här länken kan du donera från 10 euro och mer > Ge donation här

Tillstånd för penninginsamling i Finland, beslut från Polisstyrelsen, Tillståndsnummer RA/2017/1273

Vad får jag som alumn?
Du som är alumn är mycket värdefull för Novia – alumnerna är våra bästa ambassadörer! Som medlem i alumnnätverket kan du bl.a. beställa examensarbeten och undersökningar, få information om evenemang, fortbildningsmöjligheter och forsknings- och utvecklingsprojekt samt marknadsföra ditt företag genom att ta emot besök av våra studerandegrupper.

Forskningsverksamhet på Novia
Visste du att Novia även bedriver forskningsverksamhet på hög nivå? Just nu har vi över 100 pågående forskningsprojekt inom fem olika fokusområden. Vi samarbetar med flera andra högskolor och universitet, statliga inrättningar, organisationer och företag. Genom forskningen bidrar Novia till att skapa nya produkter och nya lösningar. Våra rön finns inom allt från fartygsteknik till hållbara teknologiska lösningar, miljö, kultur och vård. Har du själv en bra projektidé? Kontakta oss!

Varför inte göra Studerandekåren Noviums årsfest i Åbo till din egen alumnträff?
Som medlem i alumnverksamheten kommer du att få meddelanden om vilka evenemang vi ordnar på våra campus. Det som vi nu har på gång är Studerandekåren Noviums elfte årsfest som äger rum 15 mars 2019 i Åbo. Samla dina tidigare studiekamrater eller dina nuvarande arbetskamrater till årsfest!

Månadens gäst
9.1 anordnar DIFF – Ingenjörerna i Finland rf evenemanget ”månadens gäst” på Wolffskavägen i Vasa. Både alumner och studerande är välkomna. Inbjudan kommer inom kort att öppnas!

Känner du till Novias Öppna YH?
Genom att vara inskriven vid Öppna YH kan du avlägga kurser utan att vara registrerad som examensstuderande. Det här kan fungera som fortbildning för dig som tidigare gått på Novia, och vill bredda dina kunskaper eller ta del av någon kurs som inte fanns när du var inskriven. Låter det här intressant? Läs gärna mer här >

Novia Nytt
Är du är intresserad av att del av vad som pågår vid Novia? Våra pressmeddelanden finns samlade på novia.fi

26.10 President Niinistö och fru Haukio besöker Vasa Läs nyheten här
16.10 Donation till Yrkeshögskolan Novia från Svensk-Österbottniska samfundet Läs nyheten här
11.10 Projektet WindCoE vid Yrkeshögskolan Novia fick pris i Bryssel Läs nyheten här
4.10 Yrkeshögskolan Novia firar 110 år av skogsbruksutbildning på svenska Läs nyheten här
3.10 Yrkeshögskolorna Novia och Arcada fördjupar utbildningssamarbetet Läs nyheten här
21.9 Yrkeshögskolan Novia inleder ny Mastersutbildning inom teknik i Vasa Läs nyheten här
31.8 Donation till Yrkeshögskolan Novia från Viria Läs nyheten här
20.8 Yrkeshögskolan Novia fick donation från VEO Läs nyheten här

Du får info om verksamhet som rör dig via vårt alumnsystem
Ange gärna din utbildning i vårt alumnsystem, det gör det lättare för oss att rikta intressanta evenemang till just dig från ditt eget utbildningsområde och blir således mera värdefullt för dig!

Noviahälsningar!

Yrkeshögskolan Novia
Rektor Örjan Andersson

_______________________________________________________________________________________________

 

Sommarhälsning till Novias alumner!

Roligt att ha kontakt med dig igen genom Yrkeshögskolan Novias nya alumnverksamhet! Vi lanserade tjänsten i maj och har redan nästan 300 medlemmar. Det här är vårt första brev till er alumner, och jag vill önska er varmt välkomna tillbaka till oss.

Alumnverksamheten kommer att bjuda på nyheter, evenemang och gemenskap. Tipsa gärna dina studiekompisar att också komma med i verksamheten!

Forskningsverksamhet på Novia
Visste du att Novia även bedriver forskningsverksamhet på hög nivå? Just nu har vi över 100 pågående forskningsprojekt inom fem olika fokusområden. Vi samarbetar med andra högskolor och universitet, statliga inrättningar, organisationer och företag.

Genom forskningen bidrar Novia till att skapa nya produkter och nya lösningar. Våra rön finns inom allt från fartygsteknik till hållbara teknologiska lösningar, miljö, kultur och vård.

Läs mera om hurdana projekt vi har på gång just nu på vår webbplats. Har du själv en bra projektidé? Kontakta oss!

Tilläggsansökan 2-23.7
På Novia pågår förberedelser inför ansökan 2019 inför höstens utbildningar. Funderar du på att studera vidare? Ansökan till våra Mastersutbildningar/Högre YH är öppna under tilläggsansökan i juli och de utbildningar som deltar är:

  • Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH i Vasa och Åbo
  • Ingenjör, högre YH, teknologibaserat ledarskap i Vasa
  • Master of Engineering/Master of Marine Technology, Maritime Management i Åbo
  • Master of Culture and Arts, Leadership and Service Design/Master of Business Administration/Master of Hospitality Management, Leadership and Service Design i Åbo

Engagera dig som alumn
Du som är alumn är mycket värdefull för Yrkeshögskolan Novia – alumnerna är våra bästa ambassadörer! Vill du hjälpa till att utveckla våra utbildningar och ge blivande och nuvarande studerande en inblick i livet efter studierna? Som medlem i alumnnätverket kan du bl.a. beställa examensarbeten och undersökningar, få information om evenemang, fortbildningsmöjligheter och forsknings- och utvecklingsprojekt samt marknadsföra ditt företag genom att ta emot besök av våra studerandegrupper.

Via Novias karriärtjänst för företag kan du rekrytera studerande, läs mera på vår webbsida om det, https://www.novia.fi/om-oss/karriartjanst-for-foretag/

Ange din utbildning
Ange gärna din utbildning i vårt alumnsystem, det gör det lättare för oss att rikta intressanta evenemang till just dig från ditt eget utbildningsområde och blir således mera värdefullt för dig!

Årsberättelse
En summering av året 2017 kan du läsa mera om i vår årsberättelse, läs årsberättelsen här >

Alumnträffar under hösten
Som medlem i alumnverksamheten kommer du att få meddelanden om vilka evenemang vi ordnar på våra campus. Vi kan redan nu bjuda in dig till

Novia Nytt
Är du är intresserad av att del av vad som pågår vid Novia? Våra pressmeddelanden finns samlade på novia.fi https://www.novia.fi/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/

Trevlig sommar!

Yrkeshögskolan Novia
Rektor Örjan Andersson