Novia alumni

Är du alumn från Novia?

Då är du välkommen med i vår alumnverksamhet! Via verksamheten blir du en del av vårt expertnätverk. Du får tillgång till aktuell information samt även information om fortbildning och kompetensutveckling här på vår webbsida. 

Alumnverksamheten ger dig också möjlighet dels att upprätthålla de kontakter du knöt under studietiden, dels att bredda ditt nätverk genom helt nya kontakter. Även utbytesstudenter vid Novia är välkomna att ansluta sig till Novias alumnnätverk.  Genom dina erfarenheter av såväl yrkeshögskolan som yrkeslivet, kan du kan hjälpa oss att utveckla våra utbildningar. Om du så önskar, har du även möjlighet att dela med dig av ditt kunnande till dagens studerande. Vi vill behålla kontakten med dig!

Engagera dig som alumn 

Du som är alumn är mycket värdefull för Yrkeshögskolan Novia – alumnerna är våra bästa ambassadörer! Vill du hjälpa till att utveckla våra utbildningar och ge blivande och nuvarande studerande en inblick i livet efter studierna?

Registrera dig 

Du kan gå in och registrera dig i vårt elektroniska nätverk för alumner https://alumni.novia.fi/

registrera dig som novia alumn

Gästföreläsare eller besök till ditt företag där du arbetar 

Vill du vara gästföreläsare vid Novia? Marknadsför samtidigt ditt företag till våra studerande! Det ger även dig som alumn en möjlighet att reflektera över sin karriär och dela med sig av sina erfarenheter.

Ta emot studiebesök 

Många utbildningar och studerandeföreningar ordnar studiebesök hos företag, myndigheter och organisationer. Vill du ta emot studerande och visa upp verksamheten på din arbetsplats?

Som medlem i alumnnätverket:

  • kan du rekrytera studerande via Novias karriärtjänst för företag
  • kan du beställa examensarbeten och undersökningar
  • får du stöd att arrangera träffar med dina Novia studiekompisar
  • kan du behålla kontakten med dina studiekompisar och skapa nya värdefulla arbetslivskontakter
  • får du information om evenemang, fortbildningsmöjligheter och forsknings- och utvecklingsprojekt
  • kan du ställa upp som expert eller föreläsare på seminarier och kurser
  • kan du marknadsföra ditt företag genom att ta emot besök av våra studerandegrupper

 
Andra förslag

Du har kanske andra tankar och idéer om hur du vill engagera dig? Hör gärna av dig till oss och berätta! 

Har du studerat vid Yrkeshögskolan Novia eller dess föregångare?

Vem är Novia alumn?   Novias alumnverksamhet är ett professionellt och socialt nätverk för alla som har studerat och utexaminerats från Yrkeshögskolan Novia och Novias föregångare. 

DataskyddsförordningenGDPR

Yrkeshögskolan har ett antal personregister som hanteras i enlighet med dataskyddsförordningens, GDPR:s, krav på säkerhet. Vi arbetar i enlighet med rutiner som stöder sig på högskolans kvalitetsledningssystem. 

Hantering av personuppgifter för personer som vill vara med i Novias alumninätverk De personuppgifter som du  lämnar i samband med registrering i alumnnätverket är kontaktuppgifter, relationen till Novia och kopplingen till föreningar inom alumnnätverket, genomgångna studier och karriäruppgifter. Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Novia är personuppgiftsansvarig. Ändamålet med behandlingen är att bibehålla kontakten och utveckla relationen med yrkeshögskolan och dess alumner och att kunna kommunicera med dessa via utskick och inbjudningar. För detta behöver vi tillgång till aktuella kontaktuppgifter, inklusive e-postadress. Medlemskapet gäller tills du själv väljer att utträda. 

 

Evenemang

lastrefresh=03-10-2022