Novia alumni

Är du alumn från Novia?

Då är du välkommen med i vår alumnverksamhet! Via verksamheten blir du en del av vårt expertnätverk. Du får tillgång till aktuell information samt även information om fortbildning och kompetensutveckling här på vår webbsida. 

Alumnverksamheten ger dig också möjlighet dels att upprätthålla de kontakter du knöt under studietiden, dels att bredda ditt nätverk genom helt nya kontakter. Även utbytesstudenter vid Novia är välkomna att ansluta sig till Novias alumnnätverk.  Genom dina erfarenheter av såväl yrkeshögskolan som yrkeslivet, kan du kan hjälpa oss att utveckla våra utbildningar. Om du så önskar, har du även möjlighet att dela med dig av ditt kunnande till dagens studerande. Vi vill behålla kontakten med dig!

Engagera dig som alumn 
Du som är alumn är mycket värdefull för Yrkeshögskolan Novia – alumnerna är våra bästa ambassadörer! Vill du hjälpa till att utveckla våra utbildningar och ge blivande och nuvarande studerande en inblick i livet efter studierna?

Registrera dig
Du kan gå in och registera dig här https://alumni.novia.fi/

Gästföreläsare eller besök till ditt företag där du arbetar 
Vill du vara gästföreläsare vid Novia? Marknadsför samtidigt ditt företag till våra studerande! Det ger även dig som alumn en möjlighet att reflektera över sin karriär och dela med sig av sina erfarenheter.

Ta emot studiebesök 
Många utbildningar och studerandeföreningar ordnar studiebesök hos företag, myndigheter och organisationer. Vill du ta emot studerande och visa upp verksamheten på din arbetsplats?

Som medlem i alumnnätverket:

 • kan du rekrytera studerande via Novias karriärtjänst för företag
 • kan du beställa examensarbeten och undersökningar
 • får du stöd att arrangera träffar med dina Novia studiekompisar
 • kan du behålla kontakten med dina studiekompisar och skapa nya värdefulla arbetslivskontakter
 • får du information om evenemang, fortbildningsmöjligheter och forsknings- och utvecklingsprojekt
 • kan du ställa upp som expert eller föreläsare på seminarier och kurser
 • kan du marknadsföra ditt företag genom att ta emot besök av våra studerandegrupper

 
Andra förslag
Du har kanske andra tankar och idéer om hur du vill engagera dig? Hör gärna av dig till oss och berätta! 

Har du studerat vid Yrkeshögskolan Novia eller dess föregångare?


Vem är Novia alumn?  
Novias alumnverksamhet är ett professionellt och socialt nätverk för alla som har studerat och utexaminerats från Yrkeshögskolan Novia och Novias föregångare.

Vasa, teknik

 • 1938 Vasa industriskola, Wolffskavägen 33
 • 1941 Tekniska skolan i Vasa
 • 1961 Vasa tekniska läroanstalt
 • 1991 Vasa tekniska yrkeshögskola
 • 1994 Vasa Yrkesinstitut
 • 1995 Svenska Yrkesinstitutet
 • 1997 Svenska yrkeshögskolan
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia
 • 2011 inledde Åbo Akademi i samarbete med enheten på Wolffskavägen 33 diplomingenjörsutbildning
 • 2013 inleddes svenskspråkig tradenomutbildning vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa

Vasa, social- hälsovård

 • 1956 Vasa sjuksköterskeskola
 • 1970-talet Vasa sjukvårdsläroanstalt (filial, temporär hjälpskötarutbildning i Kristinestad 1980)
 • 1987 Vasa svenska hälsovårdsläroanstalt (filial, sjukskötarutbildning i Kristinestad 1991) (utlokalisering till Jakobstad 1991)
 • 1996 Inleddes socionomutbildning i Vasa
 • 1997 Svenska yrkeshögskolan
 • 1999 Inleddes estenomutbildning i Vasa
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia

Åbo, social- och hälsovård samt kultur

 • 1933-1950 Åbo Kvinnliga Hemslöjdsskola
 • 1951-1961 Åbo Hemslöjds- och Handarbetslärarinneinstitut, ÅHHI
 • 1961-1977 Åbo Hemslöjdslärarinneinstitut, ÅHI
 • 1985 Ekenäs sjukvårdsläroanstalt-Åbolands vårdutbildning
 • 1977-1993 Åbo Hemslöjdslärarinstitut, ÅHI
 • 1993 Åbo Hemslöjdslärarinstitut-Åbolands vårdutbildning, ÅHI-ÅVU
 • 1996 Yrkeshögskolan Sydväst
 • 2005 Företagsekonomi överfördes från Turun AMK till Yrkeshögskolan Sydväst
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia

Åbo, sjöfart

 • 1976 Navigationsinstitutet vid Åbo Svenska Sjöfartsläroanstalt
 • 1996-1999 Yrkeshögskolan Sydväst och Yrkesinstitutet Sydväst tar över sjöfartsutbildningen
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia och Axxell tar över utbildningen och Aboa Mare bildas

Raseborg

 • 1969 Tekniska skolan i Helsingfors, bildades av den svenska avdelningen då Tekniska läroanstalten i Helsingfors delades itu på basen av språk
 • 1970 Överby trädgårds och lantbruksskola, trädgårdsutbildningen flyttade till Esbo från Åbo
 • 1978 Tekniska skolan i Helsingfors flyttas till Ekenäs och byter namn till Tekniska skolan i Ekenäs, senare (1986-) Tekniska Läroanstalten i Ekenäs
 • 1989 Överby trädgårdsskola, lantbruksutbildningen avslutades och hortonomutbildningen inleddes i Esbo
 • 1992 Byggnadsarkitekt- och ingenjörsutbildning inleddes i Ekenäs
 • 1994-1995 övertogs agrologutbildningen av Stiftelsen för Naturbruksutbildningar och Naturbruksinstitutet bildades, där även bland annat Forstinstitutet ”Forstis” i Ekenäs ingick
 • 1995 Tekniska Läroanstalten i Ekenäs övergick i det nygrundade Ekenäs Yrkesinstitut
 • 1996 Yrkeshögskolan Sydväst
 • 1996 Övergick agrologutbildningen till Yrkeshögskolan Sydväst (temporär 1996-1998)
 • 2004-2005 flyttas agrologutbildningen till Ekenäs från Åbo
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia

 

Kultur i Jakobstad

Yttermark och Vasa, scenkonst

 • 1997 SÖF, Svenska Österbottens folkakademi i Yttermark, yrkesbenämning amatörteaterledare
 • 1998 utbildningen överförs till Svenska Yrkeshögskolan i Vasa

Nykarleby

 • 1983 Konstskolan i Nykarleby
 • 1997 Svenska yrkeshögskolan

Jakobstad

 • 1985 Svenska Konservatoriet i Jakobstad
 • 1997 Svenska Yrkeshögskolan
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia
 • 2016 Scenkonstutbildningen flyttade från Vasa till Jakobstad

 

DataskyddsförordningenGDPR


Yrkeshögskolan har ett antal personregister som hanteras i enlighet med dataskyddsförordningens, GDPR:s, krav på säkerhet. Vi arbetar i enlighet med rutiner som stöder sig på högskolans kvalitetsledningssystem. 

Hantering av personuppgifter för personer som vill vara med i Novias alumninätverk

De personuppgifter som du kan välja att lämna i samband med registrering i alumnnätverket är kontaktuppgifter, relationen till Yrkeshögskolan Novia och kopplingen till föreningar inom alumnnätverket, genomgångna studier vid Yrkeshögskolan Novia och karriäruppgifter. Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Yrkeshögskolan Novia är personuppgiftsansvarig.

Ändamålet med behandlingen är att bibehålla kontakten och utveckla relationen med yrkeshögskolan och dess föregångares alumner och att kunna kommunicera med dessa via utskick och inbjudningar. För detta behöver vi tillgång till aktuella kontaktuppgifter, inklusive e-postadress.

Medlemskapet gäller tills du själv väljer att utträda. Du kan när du vill välja att inte längre vara med i Novias alumninätverk.