Program 2019

KONFERENSPROGRAM 9.10.2019

Program 9.10.2019 “Människohandel och det mänskliga mötet”

8.30 - 9.00 Anmälan

9.00 - 9.15  Öppning: Projektet Dream Business, Anki Hellberg & Michaela Granit

9.20 - 10.00 “Förekomsten av människohandel i Finland, Norden och Europa” Catarina Mikkonen, grundare och ordförande i Elpida r.f

10.00 - 10.45 “Mötet med offer för människohandel och vad kan man inom social och hälsovård göra för offren” Kenneth Eriksson, polis

10.45 - 11.15 Kaffe

11.15 - 12.00 “IHME projektet och hur hjälpa offer för människohandel” Veikko Mäkelä, överinspektör, hjälpsystemet för offer för människohandel

12.00 - 13.00 Lunch, till självkostnadspris

13.00 - 13.45 Interaktiva sessioner 45 min (man anmäler sig till en session, max 50/grupp)

  • “Hur arbetar brottsofferjouren kring människohandel” Brottsofferjouren (RIKU), Pia Marttila, Specialsakkunnig i stödinsatser för människohandelsoffer.
  • Dream Business – hur filmen och lektionsstartarna kan användas i arbete med unga, studerande och professionella. Michaela Granit, regissör och Anki Hellberg-Sågfors, projektkoordinator
  • Fair sex som ett verktyg för att förebygga sexuellt våld bland ungdomar. Liselott Linden, UngInfo, Luckan och Tarja Krum, projektkoordinator, På samma linje, Finlands svenska Idrott
  • “Challenges in identifying and assisting victims of trafficking in the municipalities’ social and health care services”. Minna Viuhko, Researcher, The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI)
  • Presentation av examensarbeten kring människohandel från vårterminen 2019

13.45 - 14.15 Kaffe

14.15 - 15.00 Interaktiva sessioner 45 min (man anmäler sig till en session, max 50/grupp)

  • “Hur arbetar brottsofferjouren kring människohandel” Brottsofferjouren (RIKU), Pia Marttila, Specialsakkunnig i stödinsatser för människohandelsoffer.
  • Dream Business – hur filmen och lektionsstartarna kan användas i arbete med unga, studerande och professionella. Michaela Granit, regissör och Anki Hellberg-Sågfors, projektkoordinator
  • Fair sex som ett verktyg för att förebygga sexuellt våld bland ungdomar. Liselott Linden, UngInfo, Luckan och Tarja Krum, projektkoordinator, På samma linje, Finlands svenska Idrott
  • “Challenges in identifying and assisting victims of trafficking in the municipalities’ social and health care services”. Minna Viuhko, Researcher, The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI)
  • Presentation av examensarbeten kring människohandel från vårterminen 2019

15.00 - 16.00 Tillsammans mot människohandel

 


Med reservation för ändringar.