Mångprofessionell social- och hälsovård

 Välkommen på den åttonde konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård! Årets tema är

Människohandel och det mänskliga mötet


“Människohandel och det mänskliga mötet”  9.10.2019 vid Yrkeshögskolan Novia, Åbo  Människohandel är ett aktuellt ämne inom social- och hälsovård. På vilket sätt kan vi som professionella bemöta och handleda offer för människohandel i sektorövergripande sammanhang!

Tid och plats

Onsdagen den 9.10 vid Yrkeshögskolan Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7

Program

Programmet för konferensen >

Pris

40 euro/person eller 100 euro för tre personer från samma organisation.

Anmälan

Anmälan görs senast 1.10. kl.16.00 via denna länk. 

Vill du medverka som utställare på mässan?

Läs mer här >

Ytterligare information fås av

Lektor Josephine Åberg, e-post: josephine.aberg@novia.fi, tfn 050 470 5469 eller
Lektor Daniela Sundell, e-post daniela.sundell@novia.fi, tfn 050 564 5900 

Arrangör

Yrkeshögskolan Novia, avdelningen för vård och det sociala området, Åbo.