Utbildningsledare

Teknik och sjöfart

         
          Utgående utbildningar

          Teknologibaserat ledarskap, högre YH, Vasa    Roger Nylund
          Energy- and Environmental Engineering samt Energy Technology, Vasa     Roger Mäntylä

 

Hälsa och välfärd

Företagsekonomi

Konst och kultur

Utbildningsledare för konst, foto, design emma.westerlund@novia.fi, tfn 050 323 8997

Utbildningsledare för utbildning i musik och scenkonst marcus.soderstrom@novia.fi

Bioekonomi

          Utgående utbildningar
          Hortonom, landskapsplanerare, Raseborg
          Lars Fridefors

         Miljöplanerare, Raseborg
         Patrik Byholm