Säkerhetsansvariga

Vasa, Wolffskavägen 31, Alere
Åsa Nyberg-Sundqvist
mobil 044 780 5300

Vasa, Wolffskavägen 33
Gustaf Sten
mobil 050 539 9079

Åbo och Raseborg
Eva-Sandberg-Kilpi
mobil 044 449 8251

Jakobstad
Kajsa Dahlbäck
mobil 050 568 5219