Säkerhetsansvariga

Fastighets- och säkerhetschef
Tommy Nyman
mobil 044 762 3228

Vasa, Wolffskavägen 31, Alere
Vasa, Wolffskavägen 33
Vasa, Bomullgränd 3


Åbo och Raseborg
Eva Sandberg-Kilpi
mobil 044 449 8251

Jakobstad
Håkan Omars
mobil 040 550 8734