Rektor och verkställande direktör

LTP 270115 032 2Teknologie doktor, docent Örjan Andersson fungerar som verkställande direktör för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi från 1.6.2007.

Aktiebolaget Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi är upprätthållare av Yrkeshögskolan Novia och Örjan Andersson fungerar som rektor
för Yrkeshögskolan Novia.

Rektor och VD Örjan Andersson
Adress: Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
mobil 050 527 2286

VD-assistent Pia Rönnlund
Adress: Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
mobil 050 595 2331

 

Bilder

Behöver du bild på rektor? Bekanta dig med vår bildbank för media >